Uutta Lajitietokeskuksen palveluissa

Tälle sivulle kootaan tietoa Lajitietokeskuksen toiminnoista, palveluun lisätyistä tietoaineistoista ja muista uudistuksista. Suluissa on mainittu hanke, jonka rahoituksella asia ensisijaisesti toteutettu. Mikäli mainintaa ei ole, asia on toteutettu Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen perusrahoituksella.

Lue myös API-rajapinnan muutosloki

Julkaistu 14.3.2024

 • Täydelliset listat -tulospalvelu on julkaistu (BIOMON)
  • Täydellisillä listoilla voi ilmoittaa, mitkä kaikki tietyn eliöryhmän lajit havaitsit retkelläsi. Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista. Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa.
  • Nyt on julkaistu tulospalvelu, jossa voi seurata kartalta, miten täydellisiä listoja on tallennettu eri puolilla Suomea, mitä lajeja on havaittu sekä tilastoja aktiivisimmista havainnoijista. Tulospalvelut ovat listakohtaisia.
  • Tutustu esim. Näyttävät kukkijat, täydellinen lista -tulospalveluun
 • Lintuatlaksen tulospalvelua päivitetty
 • Laji.fi (73. versio portaalista)
  • Pieniä korjauksia ulkoasussa: Visuaalisia muutoksia havaintotaulukon sarakkeiden valintaan, pop up -ikkunat mahtuvat paremmin ruudulle.
  • Selkeämpi ilmoitus, jos havaintoerästä on poistettu sensitiivisiä havaintoja.
  • Selkeämpi ilmoitus, jos taksonihaku ei tuota tulosta
  • Vieraslajit.fi-sivun uutisten kuvien näyttäminen myös Laji.fi-portaalissa.
 • Uusia havaintoja kertynyt mm. seuraaviin aineistoihin
  • Lajitietokeskus/FinBIF - Vihkon yleiset havainnot (77k)
  • Kovakuoriaisryhmän tietokanta (30k)
  • Kastikka kasvistoarkisto (Kastikka Ark) (28k)
  • Putkilokasvikokoelmat: Itä-Fennoskandia (26k)
  • Rengastus- ja löytörekisteri (TIPU) (26k)
  • ZMUO Yleinen selkärangattomien kokoelma (13k)
  • Metsähallituksen maalintujen laskennat ei-vakiolinjoilla (11k)
  • Talvilintulaskenta (11k)

Työn alla

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Linnun tila -kenttä (muuttava / paikallinen). Havaintoja voi suodattaa tämän avulla.
  • Lepakoiden korkeataajuusäänitiedostojen tallennusmahdollisuus Vihkoon.
  • Yöperhosseurannan ja lepakkoseurannan lomakkeet Vihkoon (seurantoihin osallistuville).
  • Vesilintulaskennan & lintujen pistelaskennan tulospalvelut.
 • Kotka
  • Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmän siirtäminen käyttämään uudempia toteutustekniikoita.
 • Seurantatutkimukset:
  • Luomuksen liito-oravaseurannan kehittäminen. (LoLife)
  • Koneen säätiön rahoittaman 100 -lajia haaste -projektia varten kehitetään palvelu havaittujen lajien kirjaamiseksi ja tulosten tarkaisteluun (100 lajia)
 • Trait database (FIRI FinBIF)
  • Kehitämme uutta laajennusta Lajitietokeskukseen, jolla tallennetaan ja julkaistaan eliöiden ominaisuustietoa.
 • Muut:
  • iNaturalist -tiedonsiirron teknisen toteutuksen parantaminen.
  • Lintuatlaksen tulospalvelun kehittäminen. (Lintuatlas)
  • satelliitti.laji.fi -palvelun käytettävyyden ja sisällön jatkokehittäminen (Luomuksen verkkosivu-uudistus)
  • Virtuaalisten referenssikokoelmien tekeminen museoiden kokoelmista ja fyysisten referenssikokoelmien luettelon julkaisu kehitteillä olevan Global Registry of Scientific Collections -palvelun avulla (Tettris)
  • Ohjelmointirajapinnan vanhentuneen tekniikan päivitys (ns. refaktorointi) - ei aiheuta muutoksia rajapinnan toimintaan mutta tekee siitä helpommin ylläpidettävän.
  • Palvelujen siirtäminen uusille (virtuaali)palvelimille.
  • Konehavaintojen käsittelyn kehittäminen: esim. riista- ja hyönteiskamerakuvat sekä automaattiset lintu- ja lepakkoäänitteet.
 • Vuonna 2022 käynnistynyt FinBIF 2021 -hanke (FIRI FinBIF), jossa yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa mm.
  • kehitetään habitaattidatan käsittelyä koko Suomen tasolla ja yhdistetään sitä havaintodataan.
  • laajennetaan eliölajien sekvenssitietokantaa ja sekvenssidatan esittämistä Laji.fi:ssa.
  • automatisoidaan museokokoelmien digitointia ja rakenteisen tiedon keräämistä etiketeiltä.
  • kehitetään tekoäly- ja muita sovelluksia digitoinnin, lajinmäärityksen ja ympäristön seurannan avuksi.
 • Seuraavat ominaisuudet odottavat vuoroaan päästä työn alle
  • Sovellus lintuasemien havaintojen tallentamiseen. (Työlle haetaan uutta kehittäjää)
  • Lajikuvien hallinta: Helppokäyttöisempi sovellus asiantuntijoille laji.fi lajikorteilla näytettävien lajikuvien hallintaan. Mm. kuvien valitseminen havainto- ja näytekuvien joukosta, hienojakoisempi kuvien jaoittelu elinasteittain ja kuvien järjestäminen. (Työlle haetaan uutta kehittäjää)
  • Kasvi- ja lintuatlas levinneisyyskarttojen julkaiseminen Laji.fi -palvelussa.
  • GBIF-taksonomian käyttäminen Lajitietokeskukselle tuntemattomille lajinimille. (Työ jatkuu vuonna 2025 kehittäjän vanhempainvapaan vuoksi)

Julkaistu 30.1.2024

 • Laji.fi palvelun avulla toimivia mobiilisovelluksia on julkaistu
 • Laji.fi (72. versio portaalista)
  • Etusivun saavutettavuutta ja mobiilikäytettävyyttä on parannettu. Ulkoasun yleisilme muuttui muutosten seurauksena hiukan. Pieniä parannuksia myös muiden osioiden mobiilikäytettävyyteen.
  • Seuraavien lajien salauskäytäntöjä on muutettu
   • Kanahaukka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 10km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkaudella 1.3–31.8 10km-ruutuun. Muuten ei salausta.
   • Maakotka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 100km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkaudella 1.2.–31.8. 100km. Muuten karkeistetaan 50KM.
   • Huuhkaja
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 10km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkausi 1.3.–31.8. 10km-ruutuun. Muuten ei salausta.
   • Valkoselkätikka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 5km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkausi 1.3.–31.8. 5km-ruutuun. Muuten ei salausta.
   • Kuukkeli
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 100km-ruutuun.
    • Nyt: Pohjoisessa (710-YKJ rajan yläpuolella) ei karkeisteta lainkaan. Etelässä karkeistetaan 100km-ruutuun.
   • Suosirri
    • Ennen: Karkeistettiin pesäpaikat ja pesimäkausi (1.4.–31.8.) 25km-ruutuun.
    • Nykyään: Karkeistetaan ainoastaan eteläiset havainnot (731-YKJ rajan alapuolella) pesäpaikoilta ja pesimäkaudella 25km-ruutuun. Pohjoisessa ei salausta.
   • Merikotka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 50km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja havainnot pesimäaikana 1.2.–31.8. etelässä (703-YKJ rajan alapuolella) 10km-ruutuun ja pohjoisessa 50km-ruutuun.
   • Lisäksi lajeille maakotka, valkoselkätikka Natura-alueilla sijaitsevat havainnot salataan täysin. Tähän ei ole tullut muutosta.
  • Pieniä korjauksia
   • Selaa havaintoja -osion kuvien selailun sivunvaihdossa oleva ongelma on korjattu.
   • Aineistopankin ja Vihko -tiedostotuonnin ongelmai on korjattu.
   • Korjattu ongelma Selaa havaintoja -osion Omat havainnot -täppien vaihtamisessa.
   • Lajikortti: Alataksonit on nyt mahdollista avata uuteen ikkunaan. Lisäksi ongelma taksonomiapuun sisällön duplikoitumisessa on korjattu.
   • Lajin sisäisten taksonien (infraspecific taxa) auktorin näyttäminen näytteen tietoja tarkasteltaessa on parannettu alan käytäntöjä vastaavaksi.
   • Selaa havainto -osiossa voi rajata näytteisiin joista on 3d-malli.
   • Selaa havaintoja -osiossa maa, hallinnollinen asema, yms rajausten sisäinen tekstihakurajaus hakee nyt ainoastaan kyseisen kielen sisällöstä.
   • Selaa havaintoja -osion "Hae" -nappi ei aina tullut aktiiviseksi kun rajauksia muutettiin ensimmäistä kertaa. Tämä on korjattu.
 • Kokoelmanhallinta / Kotka
  • Kotkan ja Lajitietokeskuksen Media -palvelun avulla on nyt mahdollista lisätä suuria (alle 300mt) kuvia, joiden alkuperäisversio säilytettään. Ennen nämä muutettiin aina pienemmiksi pakatuiksi JPG-kuviksi.
  • Kotkassa tehdyt laatumerkinnät välittyvät nyt Laji.fi -palveluun. Näitä ovat näytteen määrityksen merkitseminen epävarmaksi tai vahvistetuksi.
 • Lajitietokeskuksen tilastoja näyttävä Dashboard on julkaistu ja lisätty lädyettäväksi laji.fi -portaalin etusivulta.
 • luonnontila.fi
 • Pinkka oppimisympäristö: Saavutettavuus, ulkoasu- ja käytettävyysparannuksia.
 • Aineistojen metatietoja FEO-portaaliin (FIRI FinBIF)
  • Lisäsimme Lajitietokeskuksen lajitietoaineistojen metatietoihin tarvittavia lisäominaisuuksia, jotta metatiedot voidaan julkaista myös tulevaisuudessa FEO-portaalissa.
 • Uusia havaintoaineistoja
 • Uutta tietoa on kertynyt seuraaviin aineistoihin
  • Kastikka kasviarkisto (110k havaintoa)
  • Vihkon havainnot (92k havaintoa)
  • Rengastustietokanta (50k havaintoa)
  • LajiGIS: Lajistokartoitus vesistöissä (31.5k havaintoa)
  • Metsähallituksen maalintujen linjalaskennat (21k havaintoa)
  • Turun yliopiston Oribatida-sammalpunkkikokoelma (26k näytettä)
  • Tampereen kovakuoriaiskokoelmat (4k näytettä)
  • Luomuksen munakokoelma (3k näytettä)
  • Faunatica Oy:n luontoselvitykset (2.5k havaintoa)
  • Vaasan ympäristöseurannan havainnot (1k havaintoa)
 • Kuntien vieraslajitietojen kerääminen ja jakaminen Suomen Lajitietokeskukseen EU-raportointia varten (MMM/ELY vieraslajiprojekti)
  • Projekti päättyi ja tuotti 7k havaintoa 76 kunnasta. Lisäksi järjestettiin kaksi webinaaria, joissa mainostettiin välineitä vieraslajitiedon tallentamiseksi, ja moni kunta on ryhtynyt käyttämään näitä tai aloittannut prosessin jakaa tiedot Lajitietokeskukseen omista tietokannoistaan.

Julkaistu 22.11.2023

Otso-metsätalousrajaukset Laji.fi-portaalin havaintohakusivulla.
Retkilomakkeella havaintoja voi järjestää sarakeotsikoita klikkaamalla.

Julkaistu 2.10.2023

 • Laji.fi
  • Havaintohaun kartta näyttää nyt paremmin havainnot jotka ovat hyvin lähellä toisiaan.
Lähekkäiset havainnot merkitään neliön muotoisella merkinnällä, jota klikkaamalla yksittäiset havainnot tulevat näkyville
 • Vihko -palvelussa korjattu ongelma, että Excelillä tuodut havainnot eivät näkyneet "Uusimmat havaintoeräni" -osiossa
  • Korjattu Excel tuontiin liittyviä ongelmia, mm liittyen koordinaattien desimaalieroitusmerkkiin
 • Vieraslajit.fi
  • Havaintolomakkelle on lisätty mahdollisuus lisätä kuva havainnosta, tieto mahdollisista torjuntatoimista ja korjattu päivän syöttöön liittyvä ongelma
  • Lajiluettelon luokittelua on muutettu siten, että "Maa- ja metsätalouden tuholaiset" on yhdistetty "Karanteenituhoojat" ryhmäksi
 • Uusia havaintoaineistoja
 • Eniten tietoa on kertynyt seuraaviin aineistoihin
  • Rengastus- ja löytörekisteri=48592
  • Hangon lintuaseman pitkäaikaisaineisto (2021-2022 havainnot)=37686
  • Vihkon yleiset havainnot=31529
  • iNaturalist=29247
  • LajiGIS: Lajistokartoitus vesistössä=13083
  • Kastikka kasvistoarkisto=10888
  • Pohjaeläintietojärjestelmä=7831

Julkaistu 31.8.2023

 • Laji.fi: Olemme keskittyneet kesän aikana tekemään pieniä parannuksia. Näitä ovat mm. seuraavat:
  • Välitallennetun dokumentin poistaminen ei toiminut - korjattu
  • Havaintohaun pvm hakukenttiin voi kirjoittaa nyt ainoastaan vuoden: alkupvm muuttaa vuoden muotoon 1.1.nnnn ja loppupäivämäärä muutetaan muotoon 31.12.nnnn
  • Korjattu ongelmia lajikortilla lajien välillä siirryttäessä (kaikki tiedot eivät aina päivittyneet kunnolla); myöskään käyttäjän Havaintojen selaus -sivulla tekemä valinta yksilömäärä/havaintomäärä välillä ei enää vaikuta lajikortin tilastonäkymään.
  • Vikatilanteesta kertovat tiedotteet näkyvät nyt etusivun ja Vihkon etusivun lisäksi useammilla sivuilla.
  • Kimalaisseuranan tulospalvelua on korjattu yhdistelmä-/ryhmälajien osalta
  • Vihkon Excel-/tiedostolatauksessa korjattu pieniä ongelmia, mm syöttö ei enää ole niin herkkä kirjaisinkoolle.
  • Runsaasti pieniä bugikorjauksia
 • Suojelualueiden karttatasoja on päivitetty - näitä voi selata mm laji.fi/map -palvelussa.
 • Lajitietokeskuksen palveluiden tietosuojaseloste on päivitetty. Suurin muutos on se, että emme enää käytä Google Analytics -palvelua käyttäjätilastointiin. Käytämme nyt EU-alueen sisällä tietoja käsittelevää palvelua, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet. Myös Facebook- ja Twitter -feedit on poistettu Laji.fi etusivulta samasta syystä. Lisätty huomio siitä, että Mobiilivihko -mobiilisovellus lähettää virheilmoituksia ulkopuoliselle palvelulle.
 • Havaintodatan kerääminen käyttäen "täydellisiä lajiluetteloita" (Täydelliset listat/BIOMON): Julkaistu lomakkeet: sudenkorennot, matelijat ja sammakkoeläimet, tunturikasvit, makrojäkälät, indikaattorikäävät.
 • Lintuatlas: Tulospalvelussa yhdistysten näkymään rajaus lajilla ja muita pieniä parannuksia. Laji.fi havaintojen hakuun on lisätty vakioitu haku, joka palauttaa ainoastaan neljännessä lintuatlaksessa käytettävät havainnot.
 • Tulospalvelu vieraslajien torjuntatoimille (VIEKAS)
 • Barentsin alueen vieraslajiportaali ja sen lajien esiintymiskartat on julkaistu: barents-ias.info (IBA vieraslajit)
 • Mediapalvelut: Lisätty tuki HEIC/HEIF-kuville (Apple laitteet). Lisätty tuki kuvien ja äänien lisäksi videoille ja 3d-malleille (toistaiseksi vain sisäisessä käytössä). Ominaisuutta käytetään lähitulevaisuudessa julkaisemaan CT-skannerilla kuvannettujen kokoelmanäytteiden matalaresoluutisia malleja ja videokaappauksia malleista. (FIRI FinBIF)
 • Prototyyppi on julkaistu: Dashboard, joka näyttää Lajitietokeskuksen havaintodataa ja sen kertymistä tiivistetyssä muodossa. (FIRI FinBIF)
 • Uusia havaintoaineistoja
 • Eniten tietoa on kertynyt seuraaviin aineistoihin
  • Tiira.fi: Neljännen lintuatlaksen (2021-2025) havainnot=197 376
  • Vihkon yleiset havainnot=193 654
  • iNaturalist Suomi Finland=168 162
  • Rengastus- ja löytörekisteri=111 029
  • Putkilokasvikokoelmat: Itä-Fennoskandia=92 125
  • Suomen 4. lintuatlas 2022–2025, havainnot Vihko-havaintopalvelusta=90 665
  • Maalintujen linjalaskennat=67 344
  • Kastikka kasvistoarkisto=42 091
  • Itä-Fennoskandian perhoset (Luomus)=26 739

Julkaistu 7.7.2023

 • Laji.fi:
  • Eliömaakunnat näytetään kartalla kahtena tasona: rajat ja selitteet

Julkaistu 15.6.2023

Julkaistu 31.5.2023

Julkaistu 23.5.2023

Julkaistu 10.5.2023

 • Laji.fi
  • Havaintohaun muutos niin, että haku tehdään nappia painamalla. Tämän ansiosta hakusivu avautuu nopeasti myös vanhemmilla tietokoneille. Tämä myös vähentää kuormaa ja siten nopeuttaa haun toimivuutta kaikille.
  • Automaattisten havaintojen validointisääntöjen tuottaminen, hallinnointi ja käyttö havaintojen tallennuksessa ja selaamisessa on muutamille lajeille testikäytössä ja odottaa palautetta ja lopputuloksen tarkastelua asiantuntijoilta.

Julkaistu 30.4.2023

 • Lintuatlaksen tulospalvelu (Lintuatlas-hanke)
  • Lintuydistyskohtaiset lajikartat
 • Elävien puutarhakokoelmien näytteiden hallinnan kehittäminen uusilla ominaisuuksilla ja kentillä.

Julkaistu 20.4.2023

Aineistopyyntöpalvelua on kehitetty seuraavasti:

 • Pyyntöjen käsittelijöille näytetään ainoastaan avoimena olevat pyynnöt (sivu latautuu nyt nopeammin)
 • Selkeytettiin pyynnön jäädytyksen näkymistä käsittelijöille
 • Hakijoita pyydetään jatkossa määrittelemään tarkemmin keiden muiden käyttöön haettava aineisto saatetaan
 • Pieniä muita parannuksia käyttöliittymään ja mm. latausten readme-kuvailutiedostoon

Julkaistu 13.4.2023

 • Laji.fi
  • Havaintojen haku monikulmioilla (uutinen)
 • ELY-keskuksilla on nyt käytettävissä havaintotiedot heille räätälöidyissä paikkatietomuodoissa (FIRI FinBIF).

Julkaistu 11.4.2023

Julkaistu 22.3.2023

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Aineistopankin aineistojen ylläpitäjät näkevät Muokkaa- ja Poista-napit ko. aineistojen havaintojen yhteydessä, mikä helpottaa tietojen muokkaamista.
  • Uusi havantojen hakusuodin, jolla voi hakea havainnot sensitiivisistä vs. ei-sensitiivisistä lajeista.
  • Liito-oravalomakkeen laajentaminen Luomuksen liito-oravaseurantaa varten.
  • Omia havaintoeriä voi suodattaa niiden julkisuuden (ja kaikkien muiden ko. sivulla näkyvien tietojen) perusteella.
  • Vihkon ja Aineistopankin tiedostotallennus varoittaa, jos sivulta yrittää poistua kesken tallennusprosessin.
  • Rajapintaan uusi suodin taxonSet-lajiryhmän perusteella (Täydelliset listat/BIOMON)
  • Vihkon Elinvaihe=kuollut -kentän tiedon siirto Kuollut-kentän arvoksi.
  • Bugikorjauksia mm. modaalien toimintaan.

Julkaistu 16.3.2023

 • Lintuatlaksen tulospalvelu (Lintuatlas-hanke)
  • Lajisivuilla tieto, jos lajin havaintoja on karkeistettu tai salattu
  • Lajimääräkarttan väriasteikko muutettiin kuusiportaiseksi
 • Laji.fi:
  • Lintuatlaslomakkeella loppupäiväksi voi antaa vuoden viimeisen päivän. (Muilla lomakkeilla loppupäivä ei voi olla tulevaisuudessa.)
  • Havainnointitapa-kentässä on kolme uutta arvoa automaattisesti tehtäville havainnoille: kuva, ääni ja video. Havainnointitavalla voi myös hakea havaintoja (Yksilö > Havainnointitapa).
 • Tietoaineistot, jotka lisätty helmi-maaliskuussa:
  • 280.000 eBird-järjestelmän havaintoa vuodelta 2021
  • 12.000 Syken Kimalaisseurannan havaintoa vuosilta 2019-2020
  • Vihko-havaintopalvelun käyttäjät ovat tallentaneet yli 60.000 havaintoa

Julkaistu 1.3.2023

 • Laji.fi:
  • Uusia havaintohakufilttereitä Yksilö-kohdassa:
   • Määritysperuste
   • Keruumenetelmä
   • Kuollut/elävä
  • Uusi havaintohakufiltteri Lajin ominaisuudet -kohdassa:
   • Taksonominen taso
   • Lajitaso vai ylempi
  • Havaintohaun karttasivun selitteen voi sulkea, mikä helpottaa mobiilikäyttöä
  • Tallenna havaintoja -sivua hiottu, kannustamaan kirjaamaan havaintoja muulla kuin avoimella lomakkeella.
  • Bugikorjauksia ja pieniä parannuksia

Julkaistu 28.2.2023

Julkaistu 1.2.2023

 • Laji.fi:
  • Havaintokarttojen visualisointiasetukset, joilla käyttäjä voi valita mitä tietoja havainnosta näytetään kartalla (esim. luotettavuus tai havainnon ikä). Lisäksi näytetään kunkin havainnon tarkkuus.
  • Karttapalveluun lisätään karttatasoja ja parannellaan tasojen visualisointia. (FIRI FinBIF)
 • Tietoaineistot
  • Kimalaisseurannan aineiston tuominen Vihko lomakkeella ylläpidettäväksi ja Laji.fi:ssä jaettavaksi: 12.000 havaintoa (Syke/Kimalaisseuranta)
 • Viranomaiset
  • Ruokaviraston erityisseurattavien lajien luetteloiden päivittäminen ja ennakkovaroitusjärjestelmän kehittäminen: Luettelo lajeista
 • Muuta
  • Työkalu taksonien linkittämiseen Pohjoismaiden välillä avattiin asiantuntijoille. (NeIC)
  • Hangon lintuaseman Haahka -sovelluksen tuominen osaksi Suomen Lajitietokeskusta etenkin opettajien ja lasten käyttöön (Linnut viestintuojina, Wihuri)

Julkaistu 22.12.2022

 • Laji.fi:
 • Vihko/Aineistopankki
  • Lisätty uusia kenttiä ja arvoja joita tarvitaan eliötyöryhmien tietokantojen siirrossa Vihkon Aineistopankkiin, mm.
   • Elinvaihe-kentän arvot elossa ja kuollut on poistettu ja korvattu erillisellä muuttujalla Elossa: Kyllä/Ei
   • Lisätty kenttä tietojen alkuperäisestä lähteestä, uusia keruumenetelmiä, vesihabitaatit.
 • Vieraslajiportaali: Luotu lajivertailuja, esimerkiksi vertaile minkkiä hilleriin ja kärppään. (VIEKAS)
 • Aineistot
 • Päättynyt projekti: Biodiversiteetti-indikaattorien kehittäminen ja automatisointi (SYLI). Kehitetyn työkalun avulla julkaistaan tulevat versiot indikaattoreista.
 • Päättynyt projekti: Museokokoelmadatan julkaisemista ja käyttöä parantavien tietojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen yhteiseurooppalaisissa hankkeissa (DiSSCo Prepare ja Synthesys+).
 • Ohjeiden kehittäminen ja webinaarien pitäminen. Osa webinaareista kootaan katsottavaksi tälle sivulle.
 • Lue myös API-rajapinnan muutosloki (18.12.2022)

Julkaistu 16.11.2022

 • Laji.fi:
  • Lajikorttien Tunnistus-osiota parannettu: lajikuvaukset näkyvät nyt myös tunnistuskuvien yhteydessä sukutasolla, esim. kimalaiset. (Viekas LIFE -vieraslajiprojekti)
  • Lajikorteilla on nähtävissä 1700 uutta pikkuperhos- ja 1600 päiväperhoskuvaa, sillä J. Tyllisen kuva-aineisto tallennettiin Lajitietokeskukseen.
  • Taksonomiapuussa voi nyt valita näkyviin myös piilotetut taksonit.
 • Viranomaisportaali:
  • Päivitettiin portaalin otsikoksi "Viranomaisportaali" sekaannusten välttämiseksi.
  • Julkaistiin uusi käyttäjähallintaosio (käyttöönotto kesken).
 • Aineistot ja data:
  • Iisalmen luontomuseon kokoelmat tallennettiin Kotkaan. Laji.fi-portaalissa on nyt selattavissa 32.360 näytettä, joista 4931 on ei-luonnonvaraisista eliöistä.
  • Linjalaskentareittien jaottelu eri organisaatioille ja mm. Metsähallituksen linjalaskenta-aineiston tuominen Laji.fi:hin (FEO).
  • BirdLife Suomen Tiira-järjestelmän salattuja lintuatlashavaintoja tuotiin Laji.fi:hin karkeistettuina n. 10.000 kpl. Jatkossa salatut atlashavainnot tulevat Laji.fi:hin kolmen kuukauden viiveellä.

Julkaistu 24.-28.10.2022

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Bugikorjauksia mm. kuvien tallentamiseen Vihkoon
 • Aineistot ja data:

Julkaistu 11.10.2022

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Aineistojen metatietojen selailu – Julkaistu uusi näkymä, jossa voi selailla aineistojen metatietoja. Jos havaitset puutteita metatiedoissa, lähetä palautetta osoitteeseen helpdesk@laji.fi
  • Parannus havaintojen luokitteluun: tiettyjen lajien havainnot merkitään automaattisesti ei-luonnonvaraisiksi (esim. kissa, koira)
  • Koordinaattien tulostus etiketeille Vihkossa. Katso ohje etikettien tekemisestä.
  • Bugikorjauksia
 • iNaturalist:
  • Julkaistu iNaturalist- ja Seek-ohjeet opetuskäyttöä varten iNaturalistin Opettajan opas -sivulla. (Digikasviope, Kasvioista kansalaistiedettä)

Julkaistu 13.9.2022

Julkaistu 1.9.2022

 • Aineistopyyntöjärjestelmä:
  • Aineistopyynnön tekemisen yhteydessä voi pyytää tiedostolatauksen lisäksi API-avaimen luontia. Kun pyyntö on hyväksytty, API-avaimen avulla saa pääsyn sensitiiviseen dataan käyttäen ohjelmointirajapintaa.
 • Laji.fi:
  • Havaintokartan zoomaaminen: Näytetään tarkemmat yksittäiset havainnot kartalla kun zoomataan karttaa näkymään, jonka sisällä on tarpeeksi vähän havaintoja. Yksittäisten havaintojen näkymisen rajaa on nostettu entisestä kahdesta tuhannesta kymmeneen tuhanteen.
  • Lajisivuilla varmistetuissa kuvissa näytetään asiantuntijoiden varmistamat kuvat, mutta ei enää yhteisön varmistamia kuvia. Muutos tehtiin virheellisten kuvien vähentämiseksi.

Julkaistu 31.8.2022

 • Aineistopyyntöjärjestelmä
  • Aineistopyyntöjen käsittelijälle lähetetään uudesta pyynnöstä kertovan viestin yhteydessä yhteenveto hakemuksen perusteluista pdf-muodossa.
  • Hakijaa voi tarvittaessa pyytää lisätietopyynnöllä täydentämään hakemusta ja liittämään siihen esimerkiksi kartan kaavoitusalueesta. Liitteet voi tallentaa pdf-muodossa.
  • Hakija voi valita hakemuksen perusteluvaiheessa, haluaako hän aineiston käyttöönsä taulukkomuodossa vai rajapintayhteydellä. Aineiston rajapintakäyttö on mahdollista valinnan mukaan joko kolmen kuukauden tai yhden vuoden ajan. Käsittelijä näkee Päätökset-välilehdeltä, jos hakija on valinnut rajapintakäytön.
  • Aineistopyyntöjärjestelmän ohjeet löytyvät nyt yläpalkista.
  • Järjestelmästä on korjattu bugi, jossa linkki Viranomaisportaaliin ei päivittynyt, jos hakija on poistanut pyynnöstä kokoelmia.

Julkaistu elokuusssa

Julkaistu kesän aikana

 • Laji.fi ja Vihko
  • Havaintoja saa haettua GIS-tiedostomuodossa (GeoPackage ja Shapefile). Tämä onnistuu aineistopyyntöjärjestelmässä sekä viitattavassa ja yksinkertaisessa tiedostolatauksessa.
  • Vihkon havaintolomakkeiden muokkauskäyttöliittymä, joka helpottaa ylläpitotyötä.
  • Luomuksen vanhat kirjautumisjärjestelmät on pääsääntöisesti korvattu uudella Haka-kirjautumisella.
  • Havaintohaun lajiluettelo näyttää myös yksilömäärät
  • Virva-viranomaisrajaukset julkaistiin Laji.fi:ssa
  • Useita pieniä parannuksia sekä bugikorjauksia
  • Uusi versio R-paketista, jolla Lajitietokeskuksen dataa voi käyttää suoraan R-kielellä
 • Lintuatlas (Lintuatlas-hanke)
 • Muut
  • Global Bird Sounds -palvelu, jonka avulla joukkoistetaan lintuäänten tunnistamista lintutunnistus-tekoälyn kehittämistä varten (Lifeplan)
  • Tilastopalvelu museonäytteiden digitoinnin seurantaan (FIRI FinBIF, sisäisessä käytössä)

Julkaistu toukokuussa 2022

 • Laji.fi ja Vihko
  • Useita bugikorjauksia, mm. annotointijärjestelmän korjaus viranomaisportaalissa
 • Lintuatlas (Lintuatlas-hanke)
 • Aineistot ja data
  • Tiira-lintutietopalvelun käyttämät nimet mm. lajiryhmistä lisättiin taksonomiseen tietokantaan (Lintuatlas)
 • Muuta
  • Luomuksen näyttelyiden infonäyttöjärjestelmää parannettiin
  • Digitoitujen kuvien varmuuskopiointijärjestelmää kehitettiin (FIRI FinBIF)
  • Tehtiin raportti kansainvälisistä tiedonhallintaprosesseista (Dissco)

Julkaistu huhtikuussa 2022

 • Laji.fi:
 • Luomuksen ja museoiden järjestelmät
  • Kotkan etikettityökalun parannuksia
 • Tietoaineistot
  • LajiGIS-aineistoihin lisättiin uusia kenttiä: dataSource, siteType, siteStatus
 • Lintuatlas (Lintuatlas-hanke):
  • Lintuatlasavaintojen pesimävarmuusindeksit ja -luokat näytetään Laji.fi:n havaintohaussa.
  • Yhdistysten nimet lisättiin Tiira-havaintojen havainnoijiksi
  • Atlasruutukartan ruuturajat näkyville koko näytön leveydeltä
  • Tiedostotallennuksella voi kirjata pesimävarmuusindeksit myös pelkkinä numeroina (kokopitkän nimen sijasta)
  • LajiGIS-aineistojen petolintuhavainoille tulkitaan automaattisesti pesimävarmuusindeksi
  • Ohjelmointirajapintaan lisättiin tuki täydellisten lajilistojen haulle
  • Koordinaattien tarkkuus lasketaan nyt tarkemmin, niin että havainnot tulevat näkyville atlaskartoille, vaikka niiden tarkkuus on lähellä kymmentä kilometriä
  • Tulospalvelun navigointia parannettiin mm. ruutujen löytämiseksi ja niiden välillä liikkumiseksi