Päiväaktiivisten yöperhosten täydellisellä lajilistalla pyritään selvittämään perhoslajien esiintymistä. Tällä lomakkeella voit tallentaa tietoa siitä, mitkä kaikki päiväaktiiviset yöperhoslajit havaitsit retkelläsi. Jos ilmoitat vain osan valitsemistasi havainnoista, muista merkitä lista epätäydelliseksi.Kohteena ovat sellaiset päiväaktiiviset perhoset, joita ei kutsuta päiväperhosiksi – pääosin yökköset ja mittarit, mutta myös esimerkiksi päiväkiitäjät. Lista perustuu pääosin Valtakunnallisen päiväperhosseurannan (NAFI) sekä Maatalousympäristöjen päiväperhosseurannan lajeihin, ja keskittyy yleisimpiin ”päiväaktiiviisin yöperhosíin”.

Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.