Teemasivut

Tähän sivustoon kootaan tietoa tärkeistä Lajitietokeskuksen toimintaan liittyvistä aiheista ja palveluista.

Seurantatutkimukset

Päiväperhosseuranta

Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI). Tarkastele tuloksia ja kirjaa havaintosi.

Talvilintulaskenta

Talvilintulaskennoissa selvitetään talvilinnuston levinneisyys ja runsaus eri elinympäristöissä eri osissa maatamme sekä linnuston muutokset talven aikana, talvesta toiseen ja pitkällä aikavälillä. Tutustu tuloksiin ja kirjaa laskentatulokset.

Maalintujen linjalaskenta

Maalintujen linjalaskennoilla voidaan nopeasti saada edustava kuva seudun pesimälinnustosta. Tutustu tuloksiin, varaa laskentareitti ja kirjaa laskentatulokset.

Vesilintulaskenta

Sisävesien ja merenlahtien pesiviä vesilintuja lasketaan vakioiduin menetelmin Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimana.

Sammakkoeläimet ja matelijat

Luomus tutkii sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyttä ja muutoksia keräämällä havaintoja koko Suomesta. Tutustu lajeihin ja tuloksiin ja osallistu kirjaamalla havaintosi!

Satelliittiseuranta

Seuraa lintujen kulkua kartalla! Satelliittilähettimien ym. paikannuslaitteiden avulla saadaan selville tarkkaa tietoa lintuyksilöiden muuttomatkoista, talvehtimis- ja saalistusalueista sekä reviireistä.

Vieraslajit

Vieraslajien torjuntatoimilomake. Palvelun avulla tallennetaan vieraslajien torjuntatoimia, joita tehdään pääsääntöisesti viranomaistoimintana tai viranomaisten ohjauksessa.

Liito-oravien seuranta

Asiantuntijoille: Perusta liito-oravien seurantapaikka, lisää siihen aluerajauksia, liitä havaintoja liito-oravasta, pesistä, jäljistä ja papanoista.

SYKE päiväperhosseuranta

SYKE:n päiväperhosseuranta

Kimalaisseuranta

SYKE:n organisoima kimalaisseuranta

Pistelaskenta

Pesivien maalintujen pistelaskenta

Kiiltomatolomake

Kiiiltomatokansalaistiedeprojekti

Havainnot

Lajintuntemus

Nimistöt

Paikkatieto

Tutkimus