Teemasivut

Tähän sivustoon kootaan tietoa tärkeistä Lajitietokeskuksen toimintaan liittyvistä aiheista ja palveluista.

Seurantatutkimukset
Päiväperhosseuranta Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI). Tarkastele tuloksia ja kirjaa havaintosi.
Talvilintulaskenta Talvilintulaskennoissa selvitetään talvilinnuston levinneisyys ja runsaus eri elinympäristöissä eri osissa maatamme sekä linnuston muutokset talven aikana, talvesta toiseen ja pitkällä aikavälillä. Tutustu tuloksiin ja kirjaa laskentatulokset.
Maalintujen linjalaskenta Maalintujen linjalaskennoilla voidaan nopeasti saada edustava kuva seudun pesimälinnustosta. Tutustu tuloksiin, varaa laskentareitti ja kirjaa laskentatulokset.
Vesilintulaskenta Sisävesien ja merenlahtien pesiviä vesilintuja lasketaan vakioiduin menetelmin Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimana.
Sammakkoeläimet ja matelijat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus tutkii sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyttä ja siinä tapahtuneita muutoksia Suomessa keräämällä havaintoja koko maasta. Tutustu lajeihin ja tuloksiin. Voit myös osallistua kirjaamalla havaintosi.
Satelliittiseuranta Satelliittilähettimien ja muiden paikannuslaitteiden avulla saadaan selville yksityiskohtaista tietoa lintuyksilöiden muuttomatkoista, talvehtimisalueista, saalistusalueista ja reviirien laajuuksista. Seuraa lintujen kulkua kartalla!
Vieraslajit Palvelu vieraslajien torjuntaan
Liito-oravien seuranta Tämän seurantalomakepalvelun avulla voit perustaa liito-oravahavainnoille seurantapaikan, lisätä siihen tarpeellisia aluerajauksia, liittää alueelle havaintoja liito-oravasta, pesistä, jäljistä ja papanoista.
SYKE päiväperhosseuranta SYKE päiväperhosseuranta
Pistelaskenta Pesivien maalintujen pistelaskenta
Kiiltomatolomake Kiiiltomatokansalaistiedeprojekti
Havainnot
Laadunvalvonta Selaile havaintoihin lisättyjä kommentteja
Lajien tunnistuspalvelu Auta tunnistamaan havaintoja! Selaa Lajitietokeskukseen tallennettuja kuvia havainnoista, joita ei ole kyetty tunnistamaan varmasti.
Havaintoaineistojen omistajat Vie oma havaintoaineistosi Lajitietokeskukseen primääri tai sekundääridatana. (Lue lisää: Näin liitätä aineistosi)
Lajintuntemus
Pinkka Pinkka - Lajintuntemuksen oppimisympäristö
Suomen hyönteiset - Lahkojen tunnistusopas Tunnista hyönteiset lahkotasolle
Nimistöt
Suomen lajien luettelo Lajitietokeskuksen ylläpitämän kansallisen lajiluettelon vuosiversiot.
Paikkatieto
Karttapalvelu Palvelun avulla voit selvittää koordinaatteja eri koordinaattijärjestelmissä, laskea etäisyyksiä ja pinta-aloja ja tarkastella erilaisia karttatasoja (lasermaastokartta, metsäkasvillisuusvyöhykkeet yms.). Voit myös tallentaa piirtämäsi kuviot ja tuoda palveluun omia kuvioita erilaisissa tiedostomuodoissa.
Yhtenäiskoordinaatisto Tutustu yhtenäiskoordinaatistoon (YKJ) ja sen käyttöön eliöseurannoissa.
Eliömaakunnat Tutustu Suomen eliömaakuntiin.
Tutkimus
Tutkimuspalvelut Työkaluja ja esimerkkejä Lajitietokeskuksen datan tutkimuskäytöstä
Luomus Genomic Resources Collection Luomus GRC stores and loans genomic samples for academic research purposes