Tema sidor

Här kan du hitta information om viktiga ämnen och tjänster.

Övervakningssystem
Den riksomfattande dagfjärilsmoniteringen i Finland (NAFI) Finlands nationella fjärilsundersökning (NAFI). Utforska resultat och rapportera observationer.
Vinterfågeltaxeringar Vinterfågeltaxeringar förekomst och överflöd av fåglar i olika livsmiljöer i olika delar av vårt land och på lång sikt. Undersök resultaten och rapportera folkräkningsresultat.
Linjetaxering av markfåglar Linjetaxering undersökning är en metod för att få en representativ bild av fåglar som nestar i området. Utforska resultaten, boka en rad och rapportera resultat.
Sjöfågeltaxeringar Sjöfågeltaxeringar
Amfibier och reptiler Naturhistoriska centralmuseet Luomus undersöker Finlands grod- och kräldjurs utbredning genom att samla observationer från hela landet. Granska arten och resultaten. Du kan också rapportera dina egna observationer.
Satellitspårning Satellitsändare och andra positionsanordningar ger detaljerad information om flyttfåglar, vinterområden, avrinningsområden och territoriernas omfattning. Följ fåglarna på kartan!
Invasiva arter Service för att avsluta invasiva arter
LOLIFE Flygekorre-Life
SYKE riksomfattande dagfjärilsmonitoringen SYKE riksomfattande dagfjärilsmonitoringen
Punkttaxering Punkttaxeringen görs längs med en fritt utvald rutt, som inventeras en gång i början av sommaren. Rutten består av 20 punkter och i varje punkt observeras fåglar under exakt 5 minuter.
Glödmaskform Glödmaskborgerprojekt
Observationer
Kvalitetskontroll Bläddra kommentarer om observationer.
Arteridentifikation Hjälp att identifiera observationer! Visa bilderna av observationer som inte identifierades med säkerhet.
Datasatsägare Vie oma havaintoaineistosi Lajitietokeskukseen primääri tai sekundääridatana. (Lue lisää: Näin liitätä aineistosi)
Artkännedom
Pinkka Pinkka - Inlärningsmiljö för artkännedom
Finska insekter - Identifieringsguide för ordningar Identifiera insekter på ordningnivå
Taxonomi
Artlistan över finska arter De årliga versionerna av den nationella artlistan över finska arter.
Geografisk information
Kartservice Denna tjänst kan användas för att ta reda på koordinater i olika koordinatsystem, beräkna avstånd och områden, och titta på olika kartor (topografisk laserkarta, vegetationszoner etc.).
Enhetskoordinater Lär dig om det enhetliga koordinatsystemet (YKJ) och dess användning inom biovetenskap.
Biogeografiska provinsen Information om finska biogeografiska provinser
Research
Forskningsverktyg Verktyg och exempel på FinBIF datanvändning i forskning.
Luomus Genomic Resources Collection Luomus GRC stores and loans genomic samples for academic research purposes