Organisatoriska datasägarna

Här kan du importera data för händelser (observationer och exemplar) till Laji.fi-tjänster.

Detaljerade instruktioner finns endast på finska . Mer information från helpdesk@laji.fi.