Spara naturobservationer till FinBIF

Genom att spara dina observationer i några av FinBIFs tjänster kan de användas av forskare och andra människor. Observationerna publiceras också på Laji.fi om du väljer det. Du kan lämna in enstaka observationer, underhålla din egen observationsskrivbok eller delta i medborgarvetenskapliga projekt.

Välj det verktyget som passar dig bäst

Öppen observationsform

  • Skicka enstaka observationer
  • Ingen inloggning behövs
  • Observationen registreras inte för ditt eget konto
iNaturalist Suomi
  • Ta ett foto med en mobilapp
  • Få identifieringshjälp omedelbart
  • Håll koll på dina observationer
Get it on Google PlayGet it on the App Store
  • Håll koll på dina observationer
  • Verktygslåda för aktiv observatör
  • Spara tusentals observationer effektivt

Medborgarvetenskap

Genom att delta i medborgarvetenskapliga projekt hjälper du till att samla in information och lära dig nya saker om naturen i Finland. Här kan du delta i projekt som organiseras av olika forskningsgrupper och institutioner. Alla observationer sparas på Laji.fi på ditt eget skrivbok-konto. Utforska projekten och välj ett för att delta!

Fågelövervakning

Forskningsprojekt och verktyg för myndigheter

Att delta i forskningsprojekt behöver mer erfarenhet än medborgarvetenskapliga projekt. Vissa av projekten är endast tillgängliga för en mindre grupp användare.