Spara naturobservationer till FinBIF

Genom att spara dina observationer i några av FinBIFs tjänster kan de användas av forskare och andra människor. Observationerna publiceras också på Laji.fi om du väljer det. Du kan lämna in enstaka observationer, underhålla din egen observationsskrivbok eller delta i medborgarvetenskapliga projekt.

Välj det verktyget som passar dig bäst

iNaturalist Suomi
  • Ta ett foto med en mobilapp
  • Få identifieringshjälp omedelbart
  • Håll koll på dina observationer
Get it on Google PlayGet it on the App Store
  • Håll koll på dina observationer
  • Verktygslåda för aktiv observatör
  • Spara tusentals observationer effektivt

Öppen observationsform

  • Skicka enstaka observationer
  • Ingen inloggning behövs
  • Observationen registreras inte för ditt eget konto

Medborgarvetenskap

Genom att delta i medborgarvetenskapliga projekt hjälper du till att samla in information och lära dig nya saker om naturen i Finland. Här kan du delta i projekt som organiseras av olika forskningsgrupper och institutioner. Alla observationer sparas på Laji.fi på ditt eget skrivbok-konto. Utforska projekten och välj ett för att delta!

Fågelövervakning

Kompletta listor

Med kompletta listor kan du ange vilka alla arter från en viss lista du observerat på din resa. I det här fallet får man korrekt information inte bara om vilka arter man observerads, utan också om vilka arter som inte observerades under resan. Observationer sparas i Laji.fi:s Skrivbok. För fullständiga listor har Mobiiliviho även egna formulär.

Forskningsprojekt och verktyg för myndigheter

Att delta i forskningsprojekt behöver mer erfarenhet än medborgarvetenskapliga projekt. Vissa av projekten är endast tillgängliga för en mindre grupp användare.

Databank

Databank är en tjänst från Artdatacentret, där du kan lagra observationsdataseten från organisationer. Databanken kan användas av olika organisationer, såsom kommuner, forskargrupper, föreningar och arbetsgrupper. Lär känna Databanken.