Finska insekter - Identifieringsguide för ordningar

Insekter är Finlands mest artsrika grupp av organismer. Cirka 24 000 insektsarter är kända från Finland, så det finns mycket att studera och lära sig. För att underlätta övertagandet av insekter, en guide 'Finska insekter - Identifierinsguide för ordningar' har producerats på Naturhistoriska centralmuseet Luomus.

Guiden är på finska med endast ordningnamn på svenska.

Insektsguiden är öppet läsbar och kan också laddas ner som en PDF-fil till din dator eller mobil enhet. Storleken på guiden är 28 Mb.

Omslaget guiden.