Suomen lehtisammalet – sukuihin johtavat määrityskaavat

Lehtisammalet on Suomen sammalten runsaslajisin kaari (700 lajia vuonna 2023). Muut kaksi kaarta ovat maksasammalet (237) ja sarvisammalet (2). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna -lajinmääritysteoksessa on neljä kuvitettua osaa ruotsalaisista lehtisammalista. Turun yliopiston kasvimuseossa työskentelevä biologi Annika Metso on suomentanut lehtisammalten sukuihin johtavan kaavan:

https://www.artdatabanken.se/publikationer/informationsmaterial/bestamningsnyckel-till-slakten--inom-egentliga-bladmossor-pa-finska/

Keys to mosses in Swedish and English:

https://assets.artdatabanken.se/pdf/9973_4000131.pdf

Määrityskaavat ruotsiksi ja suomeksi:

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/6-publikationer/bestamningsnyckel-till-slakten--inom-egentliga-bladmossor-pa-finska/nyckel_4000131_nn_bryopsida_ruotsi_suomi_mr_240514.pdf

Julkaistu suomennos alkaa aitosammalten määrityskaavalla, koska aitosammalten luokka on lehtisammalten suurin. Määrittäminen voi kuitenkin olla hyvä aloittaa luokkiin johtavasta kaavasta, joka on pdf-tiedostossa aitosammalten määrityskaavan jälkeen. Suomennetut kaavat johtavat kokonaisuutena käytännössä kaikkien lehtisammalten sukuihin.

Teoksen sukutasolta lajitasolle johtavia määrityskaavoja ei ole suomennettu, vaan ne löytyvät alkuperäiskielellä Ruotsin maatalousyliopiston SLU Artfakta-sivustolta.