Oman aineistosi liittäminen Suomen Lajitietokeskukseen

Suomen Lajitietokeskuksen tavoitteena on koota yhteen lajitietoa ja julkaista se avoimesti saatavaksi, jotta tietoa hyödynnettäisiin paremmin esim. tutkimuksessa, viranomaistoiminnassa, harrastustoiminnassa ja oppimisessa. Lajitietokeskukseen kerätään karkeasti ottaen kolmenlaista tietoa:

  1. Havaintoja eliölajeista (mukaan lukien seurannat, tutkimukset kartoitukset, yksittäiset havainnot ja kokoelmanäytteiden tiedot)
  2. Havaintoja sisältävien tietoaineistojen kuvailuja eli metatietoja
  3. Kuvaustekstejä, valokuvia ja muita tietoja eliölajeista

Näille tietotyypeille on toisistaan poikkeavia kanavia, joiden avulla voit saada tietosi Lajitietokeskuksen käyttöön. Näistä kerrotaan tarkemmin tällä sivulla.

Ennen kuin ryhdyt liittämään tietojasi, sinun on syytä tutustua Lajitietokeskuksen aineistopolitiikkaan (PDF), käyttöoikeuslisensseihin ja havaintoaineistojen osalta sensitiivistä lajitietoa koskeviin karkeistuksiin.

Voit myös hyödyntää Lajitietokeskuksen havaintopalveluja uusien havaintojen ja havaintoaineistojen keräämisessä. Lue lisää havaintopalveluista.

1) Olemassa olevan havaintoaineiston liittäminen

Havainnot ovat pohjimmiltaan lajin esiintymistietoa tietyssä paikassa tiettynä aikana. Tätä tietoa kerätään Lajitietokeskuksen tietovarastoon, jonka kautta ne tulevat löydettäväksi ja käytettäväksi kahden paikan kautta: kaikille avoimeeen Laji.fi-portaaliin sekä viranomaisten käyttämän viranomaisportaaliin.

Havaintoaineiston voi liittää Lajitietokeskukseen useilla eri tavoilla. Vastaa muutamaan kysymykseen, niin opastamme asiassa eteenpäin.

Lajitietokeskukseen liitettyjen havaintoaineistojen omistajuus säilyy alkuperäisellä omistajalla. Periaatteena on datan julkaiseminen mahdollisimman avoimena (avoin data & FAIR), mutta poikkeustilanteita voidaan myös ottaa huomioon.

2) Aineistojen metatiedot

Aineiston metatiedot eli kuvailutiedot pitävät sisällään tietoa kyseisestä aineistosta. Näitä ovat esimerkiksi aineiston nimi ja kuvaus, omistaja, käyttöoikeudet (lisenssi), vastuuhenkilö(t), fyysinen sijainti, tallennusmuoto, jne. Tiedot voidaan luoda kahdella tavalla:

  1. Tiedot tallennetaan Kotka kokoelmanhallintajärjestelmään. Ne näkyvät automaattisesti Lajitietokeskuksessa.
  2. Tarjoa metatietorajapinta: Voimme lukea aineistojesi metatiedot tarjoamastasi metatietorajapinnasta.

Molemmissa tapauksissa ota yhteyttä Lajitietokeskukseen tietojen jakamisen aloittamiseksi (helpdesk(at)laji.fi).

3) Lajien kuvaustekstejä ja kuvia

Lajitietokeskus tarjoaa lajeille tietosivun, joilla näytetään mm. kuvaustekstejä ja kuvia luotettavista lähteistä. Mikäli olet kirjoittanut laadukkaita kuvauksia tai sinulla on hyviä tunnistuskuvia lajeista, jotka haluaisit jakaa Lajitietokeskuksessa avoimella lisenssillä, ota yhteyttä Lajitietokeskukseen (helpdesk(at)laji.fi) .

Voimme vastaanottaa materiaalisi ainakin seuraavalla kolmella tavalla:

  • Kuvaustekstejä ja tunnistuskuvia hallinnoidaan Lajitietokeskuksen taksonitietokannan yhteydessä. Sinulle voidaan antaa pääsy tähän järjestelmään kirjoittamaan tietyn lajiryhmän kuvaustekstejä ja lisäämään tunnistuskuvia.
  • Voit toimittaa teksti ja kuvat tiedostoina, helposti koneluettavassa muodossa. Ota yhteyttä Lajitietokeskukseen, ja voimme yhdessä katsoa kuinka materiaalisi on helpoin siirtää.
  • Mikäli ylläpidät tietoteknistä palvelua, jonka rajapinnoista on mahdollista lukea kuvaustekstejä ja/tai kuvia koneluoettavassa muodossa, ota yhteyttä Lajitietokeskukseen ja voimme kytkeä taksonomiapalvelumme lukemaan sisältöä myös sinun rajapinnastasi.