Suomen Lajitietokeskuksen käyttöoikeuslisenssit

Lajitietokeskuksen tehtävänä on mm. lajitiedon kerääminen ja jakelu avoimeen käyttöön sekä avoimen tiedon ja tieteen edistäminen FAIR-periaatteiden mukaisesti. Avoimuuden toteuttamiseksi suurin osa Laji.fi-portaalin aineistosta on lisensoitu Creative Commons -lisensseillä.

Tietoaineistot

Suomen Lajitietokeskuksen aineistopolitiikan mukaisesti sen hallinnassa olevat digitaaliset aineistot ovat lähtökohtaisesti julkisia ja avoimessa käytössä eli avointa dataa. Aineistoja jaetaan käyttöön pääsääntöisesti Creative Commons -lisenssiperheen määrittämillä periaatteilla. Creative Commons -lisenssejä valitaan ja otetaan käyttöön aineiston omistajan kanssa sovitun mukaisesti.

Aineistoille käytetään pääsääntöisesti Creative Commons Nimeä 4.0. Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssiä. Aineistot julkaistaan ja jaetaan Laji.fi-portaalin kautta.

Lisäksi Lajitietokeskukseen tuotavien aineistojen avoimuutta ja käyttöoikeutta voidaan rajoittaa aineiston tuottajan, omistajan tai hallinnoijan vaatimuksesta ja sopimukseen perustuen. Tällöin käyttöoikeus määritellään Creative Commons -lisenssien mukaisesti tapauskohtaisesti.

Poikkeuksena avoimesta käytöstä ovat luonnonsuojelullisista syistä havaintoihin liittyvä sensitiivinen tieto, jonka Lajitietokeskus karkeistaa tai salaa automaattisesti. Myös aineiston tuottaja voi määritellä osan tiedoista karkeistetuksi. (Esimerkiksi Vihko- ja iNaturalist-havaintopalveluissa havaintojen tallentaja voi itse karkeistaa havaintojaan.)

Metadata

Tietoaineistoa kuvailevan metadatan lisenssinä on Creative Commons 0 (CC0 eli CC Zero), eli tiedot on luovutettu vapaaseen käyttöön.

On eduksi, että metadata on jaettavissa mahdollisimman helposti ja esim. käännettävissä muille kielille tarpeen mukaan.

Valokuvat ja muut mediatiedostot

Lajitietokeskuksessa olevilla mediatiedostoilla on kullakin oma lisenssinsä. Lajitietokeskus suosittelee Creative Commons -lisenssien käyttöä, mutta tiedoston tuottaja määrittele itse käytetäänkö jotain näistä vai pidättääkö hän kaikki oikeudet.

Keltatäplähiipijä. Kuva: Pekka Malinen / Luomus, näyte https://id.luomus.fi/GL.9125, CC-BY-SA 4.0.