Suomen Lajitietokeskuksen käyttöoikeuslisenssit

Suomen Lajitietokeskuksen hallinnassa olevat digitaaliset aineistot ovat lähtökohtaisesti julkisia ja avoimessa käytössä eli avointa dataa. Aineistoja jaetaan käyttöön pääsääntöisesti ”Creative Commons Nimeä 4.0. Kansainvälinen (CC BY 4.0)” -lisenssin ehdoilla.

Aineistot, mukaan lukien käyttäjän lajitietokeskuksen palveluihin tallentamat ja julkaistut havainnot, jaetaan Laji.fi-portaalin kautta. Poikkeuksena CC BY 4.0 -lisenssin  käytöstä voidaan mainita mm. luonnonsuojelullisista syistä havaintoihin liittyvä sensitiivinen tieto, joka karkeistetaan tai salataan automaattisesti Lajitietokeskuksen toimesta. Lisäksi Lajitietokeskuksessa voi olla aineistoja, joiden avoimuutta ja käyttöoikeutta voidaan rajoittaa datan omistajan tai hallinnoijan vaatimuksesta ja sopimukseen perustuen. Näidenkin tietojen jakamiseen liittyvä käyttöoikeus määritellään yllä mainittujen käyttöoikeuslisenssien kautta tapauskohtaisesti.

Valokuvien osalta käytössä on laaja repertuaari käyttöoikeuslisenssejä, sillä valokuvat voivat täyttää ns. teokselle asetetut kriteerit ja siksi ovat tekijäoikeuslainsäädännön piirissä.

Metadatan osalta lisenssiksi valitaan CC0. On lähtökohtaisesti vain eduksi, että metadata on jaettavissa mahdollisimman helposti ja esim. käännettävissä muille kielille tarpeen mukaan.