Havaintoaineiston liittäminen Lajitietokeskukseen

Tällä sivulla neuvotaan miten havaintoaineistoja (luontohavaintoja) voidaan liittää Lajitietokeskukseen, niin että havainnot tulevat Laji.fi-portaalin ja/tai viranomaisportaalin kautta löydettäviksi ja käytettäviksi.

Havaintoaineiston voi liittää Lajitietokeskukseen useilla eri tavoilla. Vastaa muutamaan kysymykseen, niin opastamme asiassa eteenpäin.

Kysymys: Missä havaintoaineistoa ylläpidetään sen jälkeen kun se on tallennettu Lajitietokeskukseen?

Ylläpidolla tarkoitetaan erilaisten muutosten tekemistä, esimerkiksi havaintojen korjaamista ja täydentämistä sekä uusien havaintojen lisäämistä.

Valitse sopiva vaihtoehto:

A) Organisaationi tietojärjestelmässä

Ylläpidän aineistoa organisaationi (kunnan, yrityksen, yhdistyksen, työryhmän) tietojärjestelmässä tai hallussani olevissa tiedostoissa, esim. Excelissä.

B) Lajitietokeskuksessa

Haluan ylläpitää aineistoa vain Lajitietokeskuksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä. Voin pitää itselläni kopion datasta, mutta en tee siihen mitään sellaisia muutoksia, joiden tarvitsisi näkyä muille.

C) Asiakkaani on vastuussa ylläpidosta

Toimitan aineiston asiakkaalleni (esimerkiksi kunnalle tai Ely-keskukselle), joka on sitten vastuussa datan ylläpidosta.

Miksi on tärkeää missä havaintoaineistoa ylläpidetään?

Jotta tietojen ylläpito olisi sujuvaa, eivätkä tietoon tehtävät muutokset aiheuttaisi ongelmia, on tärkeää erotella toisistaan ns. primääri- ja sekundääritieto. Lue lisää primääri- ja sekundääritiedosta.