Havaintoaineiston liittäminen Lajitietokeskukseen

Tällä sivulla neuvotaan miten havaintoaineistoja (luontohavaintoja) voidaan liittää Lajitietokeskukseen, niin että havainnot tulevat Laji.fi-portaalin ja/tai viranomaisportaalin kautta löydettäviksi ja käytettäviksi.

Havaintoaineiston voi liittää Lajitietokeskukseen useilla eri tavoilla. Vastaa muutamaan kysymykseen, niin opastamme asiassa eteenpäin.

Kysymys: Onko aineisto omia henkilökohtaisia luontohavaintojasi?

Jos kyllä, aineiston voi tallentaa Lajitietokeskuksen havaintopalveluun, joita on kaksi erilaista:

A) Vihko-havaintopalvelu sopii aktiiviselle harrastajalle ja suurempien tietomäärien tallentamiseen ja ylläpitoon. Vihkoon voi kirjata monipuolista tietoa sekä havainnoista että kokoelmanäytteistä, ja tiedot voi tallentaa joko selainkäyttöisellä lomakkeella tai taulukkotiedostona tuhansia havaintoja kerrallaan.

B) iNaturalist Suomi sopii yksittäisten havaintojen tallentamiseen ja ylläpitoon mobiilisovelluksella tai selainkäyttöisellä lomakkeella.

Jos aineisto ei ole henkilökohtaisia havaintojasi, tai kumpikaan näistä ei sovellu käyttöösi, jatka eteenpäin:

Kysymys: Missä havaintoaineistoa ylläpidetään sen jälkeen kun se on tallennettu Lajitietokeskukseen?

Ylläpidolla tarkoitetaan erilaisten muutosten tekemistä, esimerkiksi havaintojen korjaamista ja täydentämistä sekä uusien havaintojen lisäämistä.

Valitse sopiva vaihtoehto:

A) Organisaationi tietojärjestelmässä

Ylläpidän aineistoa organisaationi (kunnan, yrityksen, yhdistyksen, työryhmän) tietojärjestelmässä tai hallussani olevissa tiedostoissa, esim. Excelissä.

B) Lajitietokeskuksessa

Haluan ylläpitää aineistoa vain Lajitietokeskuksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä. Voin pitää itselläni kopion datasta, mutta en tee siihen mitään sellaisia muutoksia, joiden tarvitsisi näkyä muille.

C) Asiakkaani on vastuussa ylläpidosta

Toimitan aineiston asiakkaalleni (esimerkiksi kunnalle tai Ely-keskukselle), joka on sitten vastuussa datan ylläpidosta.

Miksi on tärkeää missä havaintoaineistoa ylläpidetään?

Jotta tietojen ylläpito olisi sujuvaa, eivätkä tietoon tehtävät muutokset aiheuttaisi ongelmia, on tärkeää erotella toisistaan ns. primääri- ja sekundääritieto. Lue lisää primääri- ja sekundääritiedosta.