Aineiston manuaalinen kopiointi Lajitietokeskukseen tiedostoina

Tämä on uusi palvelu, joka julkaistaan kesä-heinäkuussa 2020

Lajitietokeskuksen kautta voidaan julkaista monenlaisia havaintoaineistoja. Lajitietokeskukseen tallennetut havainnot ovat nähtävissä ja käytettävissä Lajitietokeskuksen palveluissa, mm. Laji.fi -portaalissa ja viranomaisportaalissa.

Tämä sivu kertoo miten voit tallentaa kopion havaintoaineistostasi Lajitietokeskukseen. Aineistolle voidaan määritellä yksi tai useita ylläpitäjiä, joilla on rajoittamaton pääsy aineiston havaintoihin.

Aineiston kopiointi

Aineston kopiointi tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti:

  1. Perehdy aineistojen liittämisen yleisiin ohjeisiin
  2. Kaikki osalliset kirjautuvat tai rekisteröityvät Laji.fi-portaaliin haluamallaan kirjautumisvälineellä (esim. Hakalla, Virtulla tai Laji.fi-tunnuksella).
  3. Mene havaintoaineisto-teemaan. LINK
  4. Perusta uusi aineisto täyttämällä metatietolomake. Täytä lomake parhaasi mukaan, tietoja voidaan myös pävittää myöhemmin.
  5. Lajitietokeskus luo aineistolle oman sivun (ja osoitteen) ja ottaa sinuun yhteyttä. Tässä vaiheessa voidaan sopia käytännön järjestelyistä tarkemmin.

Tämän jälkeen voit kopioida havaintosi Excel- tai vastaavana tauulukkotiedostona. Tämä tapahtuu aineiston omalla sivulla, jonne pääset havaintoaineisto-teemasivulta (LINK), tai merkitsemällä muistiin sen osoitteen.

Tallennus toimii samalla tavoin kuin kaikille avoimen Vihko-palvelun käyttö tiedostotallennus, joten tutustu sen tiedostotallennus-ohjeeseen. Poikkeuksena on että sekundääriaineistoa kopioitaessa jokaisella havainnolla (eli taulukon rivillä) tulee olla pysyvä yksilöllinen tunniste. Tämä tarvitaan jotta havaintoja voisi myöhemmin päivittää tai poistaa. Lue lisää tunnisteista. LINK

Yleensä tietoja täytyy jonkin verran muokata, jotta ne sopivat Vihkon tallennusmuotoon. Tästä lisää em. ohjeessa. Apua voi kysyä myös osoitteesta helpdesk@laji.fi.

Tuki paikkatietomuodoille, esim. shapefilet, on vielä suunnitteluasteella.

Aineiston päivitys

Muutokset havaintoihin tehdään päivittämällä niitä primäärijärjestelmässä ja kopioimalla päivitetyt tiedot uudelleen sieltä Lajitietokeskukseen. Päivitys voi sisältää kaikki havainnot uudelleen, tai ainoastaan muuttuneet tiedot.

Poistojen tulee ilmetä latauksessa omina merkintöinään. TODO