Aineiston manuaalinen kopiointi Lajitietokeskukseen tiedostoina

Lajitietokeskuksen kautta voidaan julkaista monenlaisia havaintoaineistoja. Lajitietokeskukseen tallennetut havainnot ovat nähtävissä ja käytettävissä Lajitietokeskuksen palveluissa, mm. Laji.fi -portaalissa ja viranomaisportaalissa.

Tämä sivu kertoo miten voit tallentaa kopion havaintoaineistostasi Lajitietokeskukseen tallentamalla sen tiedoston avulla. Aineistolle voidaan määritellä yksi tai useita ylläpitäjiä, joilla on rajoittamaton pääsy aineiston havaintoihin.

Aineiston kopiointi

Aineston kopiointi tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti:

 1. Perehdy aineistojen liittämisen yleisiin ohjeisiin
 2. Kaikki osalliset kirjautuvat tai rekisteröityvät Laji.fi-portaaliin haluamallaan kirjautumisvälineellä (esim. Hakalla, Virtulla tai Laji.fi-tunnuksella).
  1. Jos kyse ei ole henkilökohtaisesta aineistosta, kannattaa tätä varten tehdä käyttäjätunnus esim. työpaikan osoitteella.
 3. Mene Havaintoaineistojen omistajat -teemasivulle.
 4. Perusta uusi aineisto täyttämällä metatietolomake. Täytä lomake parhaasi mukaan, tietoja voidaan myös päivittää myöhemmin.
 5. Lajitietokeskus luo aineistolle metatiedot ja oman osoitteen, ja ottaa sinuun yhteyttä. Tässä vaiheessa voidaan sopia käytännön järjestelyistä tarkemmin.

Tämän jälkeen voit kopioida havaintosi Excel-, CSV- tai vastaavana tauulukkotiedostona. Tämä tapahtuu aineiston omalla sivulla (jonne pääset teemasivulta, tai merkitsemällä muistiin sen osoitteen.)

Tallennus toimii samalla tavoin kuin kaikille avoimen Vihko-palvelun käyttö tiedostotallennus, joten tutustu sen tiedostotallennus-ohjeeseen. Poikkeuksena on että sekundääriaineistoa kopioitaessa jokaisella havainnolla (eli taulukon rivillä) tulee olla pysyvä yksilöllinen tunniste (ks. alla.) Tunniste kirjataan sarakkeeseen, jonka otsikko on "ID".

Yleensä tietoja täytyy jonkin verran muokata, jotta ne sopivat Vihkon tallennusmuotoon. Tästä lisää em. ohjeessa. Apua voi kysyä myös osoitteesta helpdesk@laji.fi.

Tuki paikkatietomuodoille, esim. shapefilet, on vielä suunnitteluasteella. Aluemuotoisia havaintopaikkoja voidaan tallentaa myös taulukkotiedoston avulla.

Uusia havaintoja voi myös lisätä selainkäyttöliittymän avulla. Tämä toimii samalla tavalla kuin Vihkon retkilomake.

Havaintojen tunnisteet

Jokainen havainto tarvitsee oman yksilöllisen ja muuttumattoman tunnisteen, joka voi olla esimerkiksi numero. Tunnistetta tarvitaan, jotta havaintoja voisi myöhemmin päivittää tai poistaa Laji.fi:sta. Tunniste kirjataan sarakkeeseen, jonka otsikko on "id".

Esimerkki: Aineistosta kopioidaan Laji.fi:hin kymmenen havaintoa. Tämän jälkeen yksi havainto poistetaan lähdejärjestelmästä, ja toista havaintoa muutetaan, esim. korjaamalla sen lajinimi. Nyt kun havainnot kopioidaan Laji.fi:hin uudelleen, järjestelmän täytyy tietää mikä kymmenestä havainnosta pitää poistaa, ja mitä pitää muuttaa. Tämä tehdään tunnisteiden avulla.

Tunnisteiden luominen on aineiston omistajan vastuulla. Tunnisteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Ovat yksilöllisiä tässä aineistossa, eli samaa tunnistetta ei käytetä koskaan kahdelle eri havainnolle. (Eli jos havainto tunnisteella "1" poistetaan, ei tätä tunnistetta saa antaa sen jälkeen toiselle havainnolle.)
 • Ovat pysyviä, eli tunniste ei muutu, vaikka mikä tahansa muu tieto ko. havainnossa muuttuisi. (Eli tunnisteen osana ei pidä käyttää esim. lajinimeä tai paikkaa, koska ne saattavat muuttua kun tietoja korjataan.)
 • On kirjainkoosta riippuva. Esim. "A1" ja "a1" ovat kaksi eri tunnistetta. (Eli havainnon tunnisteen kirjainkoko ei saa muuttua.)
 • Sisältävät vain seuraavia merkkejä:
  • Kirjaimet a-z ja A-Z Numero 0-9 Erikoismerkit .-_/:
 • Ovat pituudeltaan enintään 200 merkkiä.

Tunnisteista tehdään havainnoille ns. HTTP-URI-tunnisteet, jotka ovat muotoa https://tun.fi/{aineiston tunniste}/{havainnon tunniste} Näitä tunnisteita voidaan käyttää havaintoon viitattaessa.

Aineiston päivitys ja havaintojen poistaminen

Muutokset havaintoihin tehdään päivittämällä niitä primäärijärjestelmässä ja kopioimalla päivitetyt tiedot uudelleen sieltä Lajitietokeskukseen edellä kuvatulla tavalla taulukkotiedostoa käyttäen. Päivitys voi sisältää kaikki havainnot uudelleen, tai ainoastaan muuttuneet havainnot.

Jos jokin havainto on mukana päivitystiedostossa, edellinen versio poistetaan ja korvataan uudella. Siksi päivitetyn version pitää sisältää kaikki havainnon tietokentät, ei vain muuttuneita kenttiä.

Poistojen tulee ilmetä latauksessa omina merkintöinään. Lisää taulukkoon sarake "Poista", jossa on arvona "Kyllä" niille riveille, jotka poistetaan. Poistettavalla rivillä tulee olla myös sen tunniste sarakkeessa "id".