Laji.fi-portaali

Laji.fi-portaali on avoimen tiedon jakamiseen rakennettu palvelu, jonka kautta kaikki Lajitietokeskukseen koottu tieto on kaikkien selattavissa.

Avoimesti näytettävää tietoa on lainsäädännön edellyttämiin vaatimuksiin perustuen osittain karkeistettu. Aineistoja jakavat tahot saattavat tarjota avoimena datana tietonsa vain osittain tai karsittuna. Esimerkiksi tutkimusaineistoilla voi olla suoja-aikavaraus.

Lajit

Lajit-osiossa voi selata Suomen lajistoon liittyvää tietoa ja lajien sukulaissuhteita. Lajiluetteloa pitävät yllä Lajitietokeskuksen lajiasiantuntijat.

Tutustu lajeihin -osio tarjoaa yksinkertaisen tavan selata Suomen lajeja luettelona tai kuvina ja rajata niitä epämuodollisilla eliöryhmillä. Lajin nimeä klikkaamalla avautuu lajin tietokortti. Lajin tietokortti koostuu useista välilehdistä, joihin on koostettu tietoa kyseisestä lajista. Myös lajia ylemmillä ja alemmilla taksoneilla on oma tietokorttinsa. Taksoni tarkoittaa tieteessä määriteltyä ryhmää eliöitä.

Lajiluettelo -osiossa voi rajata lajiluetteloa erilaisilla kriteereillä ja selata tai tulostaa luettelon. Voit valita luettelossa näytettävät sarakkeet ja niiden järjestyksen klikkaamalla luettelon oikeassa yläkulmassa olevaa ratasikonia.

Selaa taksonomiaa -osion avulla siirrytään lajin tietokorttia vastaavaan näkymään. Tämä toiminto on tarkoitettu ensisijaisesti lajien nimistöistä ja sukulaissuhteista kiinnostuneille.

Selaa havaintoja

Selaa havaintoja -osiossa selataan lajeihin liittyviä havaintotietoja. Selattavat aineistot on koottu monista suomalaisista lajitietokannoista. Havaintoja kertyy yksittäisiltä harrastajilta, kansalaistiedehankkeissa, viranomaisilta ja tieteellisen työn tuloksena. Havainnot sisältävät myös tieteellisiä kokoelma-aineistoja.

Lähtötilanteessa palvelu näyttää kaikki havainnot(*). Voit rajata havaintoja lisäämällä hakuehtoja. Näkymä päivittyy aina hakuehdon syötettyäsi. Hakuehtojen ohessa olevista kysymysmerkki-ikoneista saa lisää tietoa yksittäisten hakuehtojen toiminnasta.

(* = Lähtötilanteessa ei näytetä aivan kaikkia havaintoja, vaan laadultaan ongelmalliseksi määritellyt havainnot, nollahavainnot ja ei-luonnonvaraiset havainnot jätetään oletuksena näyttämättä.)

Hakuehtoihin täsmääviä havaintoja voi selata kartalla, luettelossa, kuvina, lajiluettelona ja tilastoina. Lisäksi voit ladata tiedot tai aloittaa prosessin, jossa teet hakuehtoja vastaavan aineistopyynnön Lajitietokeskuksessa olevaa, mutta avoimessa portaalissa karkeistettua aineistoa koskien.

Kartta näyttää joko karkean, asteruutuihin perustuvan kartan tai näkymän, jossa näytetään yksittäisten havaintojen paikat. Jos hakuedoilla tulee paljon osumia, näytetään asteruutuihin perustuva kartta. Rajaamalla hakua enemmän (alle 2000 havaintoa) saa näkyville tarkemmat sijaintitiedot näyttävän kartan. Tarkemmassa kartassa pallurassa olevan numero kertoo kuinka monta havaintoa palluran sisälle on ryhmitelty. Lähentämällä karttaa, pallurat jakautuvat, kunnes pallurassa lukee 1. Luvun yksi sisältävää palluraa klikkaamalla saa avattua yksittäisen havainnon tiedot. Katso karttapalvelun ohjeista lisää tietoa kartan ominaisuuksista.

Luettelo näyttää hakuehtoja vastaavat havainnot luettelona. Luettelossa näytettävät sarakkeet ja niiden järjestyksen voi valita klikkaamalla luettelon oikeassa yläkulmassa olevaa ratasikonia. Sarakkeiden leveyttä voi muuttaa venyttämällä saraketta sen oikeasta laidasta. Havaintoja voi järjestää klikkaamalla sarakkeen otsikkoa, jolloin sen viereen ilmestyy nuoli alas tai ylös, joka kertoo järjestämisen suunnan (nouseva, laskeva). Shift-näppäin pohjassa klikkaamalla voi määritellä järjestyksen useiden sarakkeiden avulla.

Lajit näyttää luettelon hakuehtoja täsmäävistä lajeista ja niiden havaintomääristä. Lajia alemmat taksonomiset tasot on yhdistetty lajiin ja lajia ylemmällä määritetyt havainnot eivät näy tässä näkymässä.

Ohjeet havaintohakuun videolla:

Tallenna havaintoja – Vihko

Tallenna havaintoja -osiossa voit valita sopivimman tavan tallentaa lajihavaintoja: yksittäisille havainnoille tarkoitettu avoin lomake, iNaturalist-sovellus tai Vihko, Suomen Lajitietokeskuksen havaintopalvelu. Vihkon avulla voit pitää kirjaa luontohavainnoistasi sekä osallistua seuranta- ja kansalaistiedehankkeisiin. Havainnot tulevat valintasi mukaan yleiseen käyttöön mm. harrastuksen, tutkimuksen ja viranomaistyön avuksi. Vihkon ohjeet löytyvät täältä.

Voit tallentaa havaintosi myös muihin havaintojärjestelmiin, joista tiedot siirtyvät. Näitä on tällä hetkellä vain rajattu määrä, mutta julkaisemme myöhemmin luettelon eri palveluista.

Laadunvalvonta

Kattava tietopaketti havaintojen laadunvalvonnasta omilla ohjesivuilla.

Teemat

Laji.fi-portaalin Teemat-osioon on koottu linkit Lajitietokeskuksen tarjoamiin palveluihin seurantatutkimuksista paikkatietopalveluihin.

Karttapalvelu

Karttapalvelu on käytössä havaintojen selailussa, Vihko-havaintopalvelussa ja on mahdollista helposti ottaa käyttöön myös kolmannen osapuolen sovelluksista. Karttapalvelulle on kirjoitettu erillinen ohjesivu.

Foorumi

Lajitietokeskuksen foorumi on luontoharrastajien ja Suomen Lajitietokeskuksen keskustelufoorumi. Foorumin ylläpidosta ja sen sisällön säilytyksestä vastaa Suomen Lajitietokeskus. Foorumin ohjelmisto on Discource -yrityksen kehittämä ja tarjoama. Foorumia voi lukea ilman käyttäjätunnusta, mutta kirjoittamiseen tarvitaan tunnus. Voit lukea lisää käyttäjähallinnasta.