Tietotekniset palvelut ja käyttöohjeet

Tässä osiossa esitellään Suomen Lajitietokeskuksen tarjoamia palveluja ja tarjotaan käyttöohjeita niiden käyttämiseksi.

API / Technical osio sisältää palveluiden teknisen kokonaiskuvauksen ja ohjeita Lajitietokeskuksen datan käyttöön koneluettavassa muodossa. Nämä ohjeet ovat olemassa ainoastaan englanniksi.