Havaintoaineistojen käyttö paikkatietona

Lajitietokeskuksen paikkatietopalveluja kehitetään. Tällä hetkellä lajihavaintoja ja erilaisia tausta-aineistoja on mahdollista tutkailla Laji.fi havaintohakuportaalin kartalla tai sisällyttää havaintojen koordinaatit tiedostolataukseen, jolloin havaintoja voidaan viedä tarkasteltavaksi ja analysoitavaksi omaan paikkatieto-ohjelmistoon tai karttasovellukseen.

Useimpien havaintojen paikkaa ei ole alun perin ilmaistu täsmällisenä pisteenä, vaan esimerkiksi pisteenä+epätarkkuutena, yhtenäiskoordinaattiruutuna, tai polygonina. Aineistolatauksen sijaintitiedot ovat siis alkuperäisestä tallennustavasta riippuen aluemaisia Bounding Box -koordinaatteina tai pistekoordinaatteina. Näiden lisäksi havaintoalueille on laskettu keskipisteet, jotka ovat saatavilla WGS84- ja ETRS89-TM35FIN -koordinaatistoissa. Jotta aluemaisina tallennettuja havaintoja voitaisiin helpommin viedä paikkatietoon, ovat geometriat (havaintoalueet, -ruudut ja -pisteet) sisällytettävissä aineistolataukseen Well-Known Text (WKT) -muodossa. Aineistoja pyritään tulevaisuudessa tuomaan saataville myös suoraan paikkatietoformaatissa latauspalveluna ja/tai rajapintana.

Havaintoaineiston vienti paikkatieto-ohjelmistoon

Havaintojen sijaintitiedot voi valita mukaan tavalliseen aineistolataukseen havaintohakuportaalista eri koordinaattijärjestelmissä. WKT-muotoiset geometriatiedot ovat saatavilla WGS84-koordinaatistossa. Havaintojen sijaintitiedot on mahdollista viedä moniin eri paikkatietojärjestelmiin esimerkiksi csv-tiedostona, jolloin paikkatiedot muodostetaan koordinaattien perusteella (pistemäiset havainnot), tai luomalla geometriat WKT-sarakkeen perusteella.

Alta löydät ohjeita, miten lataat paikkatietoa sisältävän tiedoston Laji.fi -portaalista ja avaat sen ArcGIS Pro, QGIS ja ArcGIS Online -paikkatietoalustoilla. Lisäksi api.laji.fi -rajapinnan ja QGIS-ohjelmiston käyttäjät voivat halutessaan hyödyntää rajapintaa kyselyn tekoon ja viedä hakutuloksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

  1. Havaintoaineistojen lataus paikkatietona aineistopyyntöjärjestelmässä
  2. Havaintojen keskipisteiden koordinaattien lataus havaintohakuportaalistau
  3. Aineiston avaaminen ArcGIS Pro -ohjelmistossa
  4. Aineiston avaaminen QGIS -ohjelmistossa
  5. Aineiston avaaminen ArcGIS Online -palvelussa
  6. Havaintojen alkuperäisten geometrioiden lataus WKT-muotoisena ja avaaminen QGIS-ohjelmistossa
  7. Rajapintakyselyn tuloksen linkittäminen QGIS -ohjelmistoon

Lajitietokeskuksen käyttämät koordinaattijärjestelmät

Voit tarkastella ja ladata havaintojen koordinaatteja joko ETRS-TM35FIN-, WGS84- tai yhtenäiskoordinaatteina (YKJ). Lue lisää Lajitietokeskuksen käyttämistä koordinaattijärjestelmistä ja niiden käytöstä.

Paikkatietotuotteet

Tällä hetkellä saatavilla ovat eliömaakuntien rajat ja YKJ-ruudukko.

Karttapalvelu

Lajitietokeskuksen karttapalvelussa on käytettävissä on lukuisia erilaisia temaattisia karttatasoja ja karttatyökaluja.