Havaintoaineistojen vienti paikkatieto-ohjelmistoihin

Voit ladata Laji.fi -portaalin havaintohaun tuloksen itsellesi tiedostona, joka on vietävissä erilaisiin paikkatieto-ohjelmistoihin. Alta löydät ohjeita, miten lataat paikkatietoa sisältävän tiedoston Laji.fi -portaalista ja avaat sen ArcGIS Pro, QGIS ja ArcGIS Online -paikkatietoalustoilla. Lisäksi api.laji.fi rajapinnan ja QGIS-ohjelmiston käyttäjät voivat halutessaan hyödyntää rajapintaa kyselyn tekoon ja viedä hakutuloksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

Huomioitavaa tietojen hakemisessa ja käytössä

Useimpien havaintojen paikkaa ei ole alun perin ilmaistu täsmällisenä pisteenä, vaan esimerkiksi pisteenä+epätarkkuutena, yhtenäiskoordinaattiruutuna, tai polygonina. Nämä ohjeet kertovat miten saat havainnon keskipisteen (WGS84) paikkatieto-ohjelmistoihin. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon ainakin havaintopaikan tarkkuus, joka on omassa sarakkeessaan.

Älä tee havaintotietoihin korjauksia tai muita muutoksia paikkatieto-ohjelmistoissa. Nämä korjaukset eivät päädy Lajitietokeskukseen, joten jos haet sieltä havaintoja uudelleen, muutokset eivät ole käytettävissä. Korjaukset kannattaa tehdä Laji.fi:n laadunvalvontatyökalulla.

Lajitietokeskus julkaisee havaintotietoja lukuisista eri lähteistä, joten tietojen laatu vaihtelee paljon. Tiedon käyttäjän vastuulla on päättää mitkä havaintoptiedot soveltuvat hänen käyttöönsä.

Seuraavien linkkien kautta pääset yksityiskohtaisiin ohjeisiin:

  1. Paikkatietoa sisältävien aineistojen lataus ja käsittely
  2. Aineiston avaaminen ArcGIS Pro -ohjelmistossa
  3. Aineiston avaaminen QGIS -ohjelmistossa
  4. Aineiston avaaminen ArcGIS Online -palvelussa
  5. Rajapintakyselyn tuloksen linkittäminen QGIS -ohjelmistoon