Havaintoaineistojen lataus paikkatietona

Havaintohaun tulokset ovat ladattavissa paikkatietona joko ESRI Shapefile tai OGC GeoPackage -tiedostomuodossa. Aineistopyyntö tai viranomaisportaalin kattava havaintotietolataus tehdään samaan tapaan kuin ennenkin, mutta nyt käytettävissä on normaalin tiedostolatauksen lisäksi paikkatietomuotoinen lataus. Paikkatietomuotoisen aineistolatauksen enimmäisraja on 500 000 lajihavaintoa. Jos haluamasi aineisto on tätä isompi, pilko lataukset tai aineistopyynnöt pienempiin osiin tai lataa aineistot perinteiseen tapaan taulukko- tai tekstitiedostona.

Paikkatietomuotoisen aineistolatauksen myötä havaintojen geometriat ovat saatavilla myös alkuperäisessä muodossaan (nk. footprint geometry). Footprint-geometriat voivat sisältää havainnon tallennustavasta riippuen pistemäisiä, aluemaisia tai viivamaisia havaintoja. Näiden lisäksi footprint-aineisto sisältää joskus myös näiden geometrioiden yhdistelmiä, eli GeometryCollection -havaintoja. GeometryCollection -havaintoja syntyy, kun havainnon tekijä tallentaa kartalle yhtä havaintoerää koskien eri geometriatyyppejä sisältäviä kuvioita (pisteitä, viivoja, alueita). Nämä yhdistelmäkuviot ovat ongelmallisia, sillä niitä ei voida tallentaa Shapefile-tiedostoon tai avata yleisimmissä paikkatietojärjestelmissä. Tästä syystä GeometryCollection-havainnot on muutettu MultiPolygon-geometrioiksi, muuttamalla yhdistelmäkuvioihin sisältyvät viivamaiset ja pistemäiset geometriat aluemaisiksi.

Ohjeet havaintoaineiston lataamiseksi paikkatietona

Yksinkertaisessa taulukkolatauksessa paikkatietomuotoiset latausvaihtoehdot (shp. ja .gpkg) tulevat näkyviin latausvalikossa. Aineistopyyntöjärjestelmässä ja viittauskelpoisessa aineistolatauksessa paikkatietolataus onnistuu avaamalla sähköpostiin lähetetty lataussivu ja valitsemalla ”Tiedostotyyppi” kohdassa tiedostomuodoksi GIS. Viranomaisportaalissa vastaava vaihtoehto on valittavissa sivulla "Aineistojen käyttö - Omat havaintotietolataukseni", kun avaa viranomaispuolen havaintohakuportaalissa tehdyn latauspyynnön tiedot.

Tiedostomuodon, geometriatyypin ja koordinaattijärjestelmän valinta

Alavalikoista voidaan valita aineiston tiedostomuoto, geometriatyyppi ja koordinaattijärjestelmä.

Tiedostomuoto:

shp. = ESRI Shapefile

gpkg. = OGC GeoPackage

Huomaa, että vaikka Shapefile-on ESRI:n sovellusten käyttäjälle tutumpi vaihtoehto, myös Geopackage-tiedostoa voi hyödyntää ArcGIS-paikkatietojärjestelmissä, kuten monissa muissakin paikkatietojärjestelmissä. Geopackage-tiedostomuodolla on tiettyjä etuja Shapefile-tiedostoon verrattuna:

  • Geopackage-tiedostossa kenttien nimet ovat täyspitkiä; Shapefile rajaa ne 10 merkkiin, joten tietosarakkeiden otsikot ovat lyhenteitä
  • Shapefile-tiedostojen kohdalla tekstikentän maksimipituus on 254 merkkiä, mutta GeoPackage:ssa se on 65535 merkkiä. Eli jos on kiinnostunut aineistoon tallennetuista pitkistä lisätietokentistä, kannattaa suosia GeoPackage-aineistolatausta.
  • Shapefile-tiedostoon voi sisältää kerrallaan vain yhtä geometriatyyppiä (pistettä, viivaa, polygonia), GeoPackage:ssa kaikki geometriatyypit sisältyvät omina tasoinaan samaan tiedostoon.
  • GeoPackage-tiedoston maksimikoko on suurempi ja suorituskyky Shapefile tiedostoa parempi useimmissa paikkatieto-ohjelmistoissa - tämä ero käy ilmi, kun käsittelee isoja aineistoja.

Ohjeet GeoPackage-tiedoston avaamisesta ArcGIS- ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoissa

Geometria:

point = havaintojen sijaintien keskipisteet (pisteaineisto)

footprint = havaintojen geometriat alkuperäisessä muodossaan: voi sisältää piste-, viiva- ja aluegeometrioita

bbx = havaintojen "Bounding Box" -aluerajaukset (polygonaineisto)

CRS (koordinaattijärjestelmä):

euref (ETRS89-TM35FIN, epsg 3067)

wgs84 (epsg 4326)

Lisätietoa koordinaattijärjestelmistä

Kun olet valinnut haluamasi tiedostomuodon, geometrian ja koordinaattijärjestelmän, paina "Lataa". Jos ladattava aineisto on iso, voi aineiston konvertoinnissa paikkatietoformaattiin kestää jonkin aikaa (n. 1-3 min/100 000 havaintoa). Kun aineisto on ladattana koneellesi, pura pakattu tiedosto ja käsittele aineistoa valitsemassasi paikkatieto-ohjelmistossa haluamallasi tavalla.