Havaintoaineistojen käyttö paikkatietona

Lajitietokeskuksen paikkatietopalveluja kehitetään. Tällä hetkellä lajihavaintoja ja erilaisia tausta-aineistoja on mahdollista tutkailla Laji.fi havaintohakuportaalin kartalla tai ladata havaintotiedot itselleen paikkatietomuodossa (Shapefile tai GeoPackage).

Paikkatietomuotoinen aineistolatauksen lisäksi havaintoalueille on laskettu keskipisteet ja Bounding Box-alueet, jotka ovat saatavilla WGS84- ja ETRS89-TM35FIN -koordinaatistoissa. Alkuperäiset geometriatiedot sisältyvät WKT-muotoiseen tietosarakkeeseen. Nämä tiedot voidaan tarvittaessa sisällyttää taulukkomuotoiseen havaintotietolataukseen. Lisäksi havaintojen sijainnit ovat saatavilla Yhteinäiskoordinaatistossa (YKJ). Huomioi, että useimpien havaintojen paikkaa ei ole alun perin ilmaistu täsmällisenä pisteenä, vaan esimerkiksi pisteenä+epätarkkuutena, yhtenäiskoordinaattiruutuna, polygonina tai viivana.

Havaintoaineiston vienti paikkatieto-ohjelmistoon

Alta löydät ohjeita, miten lataat havaintotiedot Shapefile- tai GeoPackage -tiedostona tai vaihtoehtoisesti koordinaattitiedot sisältävänä taulukkona tai TSV-tiedostona. Lisäksi api.laji.fi -rajapinnan ja QGIS-ohjelmiston käyttäjät voivat halutessaan hyödyntää rajapintaa kyselyn tekoon ja viedä hakutuloksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

  1. Havaintoaineistojen lataus paikkatietona
  2. GeoPackage-tiedoston avaaminen ArcGIS- ja QGIS-järjestelmissä
  3. Havaintojen keskipisteiden koordinaattien lataus havaintohakuportaalista
  4. Using occurrence API in GIS systems
  5. Rajapintakyselyn tuloksen linkittäminen QGIS -ohjelmistoon

Lajitietokeskuksen käyttämät koordinaattijärjestelmät

Voit tarkastella ja ladata havaintojen koordinaatteja joko ETRS-TM35FIN-, WGS84- tai yhtenäiskoordinaatteina (YKJ). Lue lisää Lajitietokeskuksen käyttämistä koordinaattijärjestelmistä ja niiden käytöstä.

Paikkatietotuotteet

Tällä hetkellä saatavilla ovat eliömaakuntien rajat, YKJ-ruudukko ja Liito-oravan elinympäristön ennustemalli.

Karttapalvelu

Lajitietokeskuksen karttapalvelussa on käytettävissä on lukuisia erilaisia temaattisia karttatasoja ja karttatyökaluja.