Havaintoaineiston vienti paikkatieto-ohjelmistoon

Lajitietokeskuksen paikkatietopalveluja kehitetään. Tällä hetkellä lajihavaintoja ja erilaisia tausta-aineistoja on mahdollista tutkailla Laji.fi havaintohakuportaalin kartalla tai sisällyttää havaintojen koordinaatit tiedostolataukseen, jolloin havaintoja voidaan viedä tarkasteltavaksi omaan paikkatieto-ohjelmistoon tai karttasovellukseen.

Havaintojen sijaintitiedot voi valita mukaan aineistolataukseen havaintohakuportaalista eri koordinaattijärjestelmissä. Havainnot on mahdollista viedä moniin eri paikkatietojärjestelmiin tekstitiedostona (CSV) tai taulukkona ja muuttaa aineisto koordinaattien perusteella paikkatiedoksi.

Useimpien havaintojen paikkaa ei ole alun perin ilmaistu täsmällisenä pisteenä, vaan esimerkiksi pisteenä+epätarkkuutena, yhtenäiskoordinaattiruutuna, tai polygonina. Yksinkertaisessa aineistolatauksessa sijaintitiedot ovat täten tallennustavasta riippuen saatavilla aluemaisina Bounding Box -koordinaatteina tai pistekoordinaatteina. Näiden lisäksi havaintoalueiden keskipisteiden koordinaatit ovat saatavilla viittauskelpoisessa aineistolatauksessa WGS84-muodossa. Havaintojen keskipisteen koordinaatit ovat tulossa saataville myös kevytlatauksiin WGS84 ja ETRS-TM35FIN -muodossa. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus viedä aluemaisten aineistojen geometrioita paikkatieto-ohjelmiin WKT (Well-known text) muotoisena. Aineistoja pyritään tulevaisuudessa tuomaan saataville myös suoraan paikkatietoformaatissa latauspalveluna ja/tai rajapintana.

Alta löydät ohjeita, miten lataat paikkatietoa sisältävän tiedoston Laji.fi -portaalista ja avaat sen ArcGIS Pro, QGIS ja ArcGIS Online -paikkatietoalustoilla. Lisäksi api.laji.fi rajapinnan ja QGIS-ohjelmiston käyttäjät voivat halutessaan hyödyntää rajapintaa kyselyn tekoon ja viedä hakutuloksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

  1. Aineistojen lataus ja käsittely
  2. Aineiston avaaminen ArcGIS Pro -ohjelmistossa
  3. Aineiston avaaminen QGIS -ohjelmistossa
  4. Aineiston avaaminen ArcGIS Online -palvelussa
  5. Rajapintakyselyn tuloksen linkittäminen QGIS -ohjelmistoon

Lajitietokeskuksen käyttämät koordinaattijärjestelmät

Voit tarkastella ja ladata havaintojen koordinaatteja joko ETRS-TM35FIN-, WGS84- tai yhtenäiskoordinaatteina (YKJ). Lue lisää Lajitietokeskuksen käyttämistä koordinaattijärjestelmistä ja niiden käytöstä täältä.

Paikkatietotuotteet

Tällä hetkellä saatavilla ovat eliömaakuntien rajat. Lue lisää ja lataa aineisto täältä.