VIRVA-GIS paikkatietotuote (SYKE/ELY-keskukset)

VIRVA-GIS paikkatietotuote on Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämä aineistokokonaisuus, joka on koostettu viranomaistoiminnan kannalta tärkeiksi määritellyistä lajihavainnoista.

Tietotuote on toistaiseksi saatavilla ainoastaan Syken ylläpitämän ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmän kautta. Aineiston käyttöoikeudet on myönnetty Viranomaisportaalia käyttäville Syken ja ELY-keskusten ympäristöviranomaisille. Tietotuotteen käyttäjien on noudatettava Viranomaisportaalin käyttöehtoja. Uudet havainnot tai havaintoihin tehdyt muutokset päivitetään aineistoon viikoittain. Tietotuotteen jakeluformaatti on OGC GeoPackage.

Tausta

Lajihavaintotietoja työssään hyödyntävät ympäristöviranomaiset ovat esittäneet Lajitietokeskukselle toiveen saada viranomaistoiminnan päätöksenteon kannalta olennaiset lajihavainnot suoraan rajapinnan kautta viranomaisten käytössä oleviin paikkatietojärjestelmiin. Tammikuussa 2022 Lajitietokeskus perusti työryhmän, joka kokoontui kevään aikana kolme kertaa keskustelemaan räätälöidyn tietotuotteen määrittelystä. Työryhmään kutsuttiin ne Viranomaisportaalin käyttäjät, jotka olivat edellisenä vuonna toteutetussa paikkatietokyselyssä ilmaisseet halunsa osallistua kyseiseen ryhmään. Työryhmän kokouksissa sovittiin aineiston rajaamisessa ja koostamisessa käytetyistä kriteereistä ja paikkatietoon liittyvistä muuttujista. Lisäksi tunnistettiin käytön sujuvuutta hankaloittavia tekijöitä, kuten tietokenttien nimien ja määritteiden sekavuus, paikan tarkkuuden tulkinta ja samaa lajia koskevat päällekkäiset lajihavainnot. Määrittelyn pohjalta Suomen Lajitietokeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat yhteistyössä tuoneet räätälöidyn paikkatietotuotteen ELY-keskusten ja Syken ympäristöviranomaisten saataville Syken ylläpitämän paikkatietojärjestelmän kautta maaliskuussa 2023. Sensitiivistä lajitietoa sisältävä tietotuote voitiin julkaista rajatulle käyttäjäryhmällä hyödyntäen Syken olemassa olevaa käyttäjänhallintajärjestelmää.

Tietotuotteen sisältö

VIRVA-GIS paikkatietotuotteen ensimmäinen versio perustuu aiemmassa viranomaisyhteistyössä määriteltyihin viranomaisrajauksiin eli ns. Virva-hakuun, jonka tarkoitus on rajata viranomaistoiminnan kannalta tarpeelliset ja riittävän laadukkaat lajihavainnot Lajitietokeskuksen tietovarastosta. Lisätietoa Virva-hausta.

Rajauksessa käytettyjä kriteerejä ovat lajin hallinnollinen asema/uhanalaisuus, havainnon ajankohta, tarkkuus, maantieteellinen sijainti sekä lähdeaineistokohtainen laatukriteeristö. Paikkatietotuotteeseen sisältyvää aineistoa on lisäksi supistettu yhdistämällä samat lajia, aikaa, paikkaa ja havainnon tekijää koskevat havainnot, jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä päällekkäisyyksiltä.

Tietotuotteeseen on räätälöity uusia, viranomaistoiminnan kannalta olennaisia tietokenttiä ja käytön helpottamiseksi karsittu pois huomattava määrä ylimääräisiä tietokenttiä. Tietokenttien nimet on käännetty suomeksi. Lajihavainnot jaetaan alkuperäisinä geometrioina ETRS89-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. ELY-keskusten alueisiin on laskettu mukaan havainnot, jotka sijaitsevat kunkin ympäristövastuualuetta hoitavan ELY-keskuksen alueella tai 10 kilometrin säteellä siitä. Aineiston tulkinnan tueksi on luotu tyylitiedostot pistemäisten, viivamaisten ja aluemaisten lajihavaintojen visualisoimiseksi QGIS-paikkatieto-ohjelmistossa.

Havaintojen geometriat

Tietotuote sisältää havaintojen geometriat alkuperäisessä muodossaan. Pistemäisenä, viivamaisena tai aluemaisena tallennetut havainnot jaellaan omina erillisinä karttatasoinaan multipoint, multipolygon ja multilinestring -geometriatyyppien mukaan jaoteltuna. Havainnot, joiden geometria koostuu monesta eri geometriatyypistä ("geometry collection") on muutettu multipolygon-muotoon luomalla 0,5 metrin vyöhyke viivamaisten ja pistemäisten geometrioiden ympärille, sillä QGIS-järjestelmä ei tue "geometry collection" -tyyppisiä geometrioita sellaisenaan.

VIRVA-viranomaisrajaukset

Alla on luettelo kriteereistä, joiden täyttyessä lajihavainto valikoituu mukaan tietotuotteeseen.

Virva-viranomaisrajauksetMillä tahansa näistä: TAI/OR (täydelliset luettelot)
Hallinnollinen asemaUhanalaiset lajit (LSA, liite 4 2021/521)
Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)
Koko maassa rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 2a 2021/521)
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 2b 2021/521)
Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521)
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut putkilokasvit (LSA 1997/160, liite 3b 2021/521)
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa rauhoitetut putkilokasvit (LSA 1997/160, liite 3c 2021/521)
EU:n luontodirektiivin II-liite
EU:n luontodirektiivin IV-liite
EU:n lintudirektiivin I-liite
Suuret petolinnut (LSA 1997/160, 19 §)
EU:n lintudirektiivin muuttolinnut
UhanalaisuusCR – Äärimmäisen uhanalaiset
EN – Erittäin uhanalaiset
VU – Vaarantuneet
NT – Silmälläpidettävät
NollahavainnotMyös nollahavainnot
Havaintopaikan koordinaattien tarkkuus1-1000 m
MaavalintaSuomi
Aika1990 -
PaikkaKoordinaatit / Leikkaa edes vähän (oletuksena)
Laatu:
AmmattilaisaineistotAsiantuntijan varmistama
Yhteisön varmistama
Ei arvioitu
Epävarma
Asiantuntevat harrastajatAsiantuntijan varmistama
Yhteisön varmistama
Ei arvioitu
KansalaishavaintojaAsiantuntijan varmistama
Yhteisön varmistama

Tietokentät (ominaisuustietosarakkeet)

Tietokentän nimiKuvausFormaattiHuomio
Tieteellinen_nimiLajin tieteellinen nimiTeksti
Suomenkielinen_nimiLajin suomenkielinen nimiTeksti
Ruotsinkielinen_nimiLajin ruotsinkielinen nimiTeksti
Alkuperäinen_nimiHavainnon tekijän lajille antama nimiTeksti
Havaintoerän_tunnisteHavaintoerän tunnisteTeksti
YhdistettyIdenttisten, mutta toisistaan erillisten havaintojen lukumäärä kyseisellä paikallaKokonaislukuYksilömäärä_tulkittu -kentässä näytetään näistä havainnoista laskettu yksilöiden summa. Havainnon_tunniste ja Havaintoerän_tunniste -kenttiin listataan yhdistettyjen havaintojen tunnisteet.
Taksonin_tunnisteTaksonille määritelty URI-tunniste, esim https://tun.fi/MX.50106Teksti
Taksonominen_järjestysTaksonomista järjestystä kuvaava numeroKokonaisluku
EliöryhmäEpävirallinen, informatiivinen eliöryhmäluokitteluTeksti
Yksilömäärä_tulkittuKirjaimellisesti ilmoitetusta yksilömäärästä tulkittu numeerinen yksilömäärää kuvaava lukuKokonaislukuJos identtisiä havaintoja on yhdistetty, näytetään tässä kentässä raportoitujen yksilömäärien summa.
MääräYksilöiden kirjaimellisesti raportoitu lukumäärä Teksti
Määrän_yksikköHavaintojen määrän ilmoittamisessa käytetty yksikköTeksi
HavaintotapaHavaintotapa (esim. näköhavainto)Teksi
SukupuoliHavaitun yksillön sukupuoliTeksi
Esiintymän tilaOnko kyse paikalla- vai poissaolevasta lajista (ns. nollahavainto)Teksi
PesintäpaikkaOnko havainto pesintäpaikalta Boolean
ElinvaiheHavaitun yksillön elinvaiheTeksti
UhanalaisuusluokkaLajin nykyinen uhanalaisuusluokkaTeksti
Sensitiivinen_lajiOnko havaittu laji määritelty sensitiiviseksiBoolean
LajiturvaLajiturva-hankkeessa määritelty lajin ja uhanalaisuutta hallinnollista asemaa koskeva luokitteluTeksti
Hallinnollinen asemaKaikki lajia koskevat hallinnolliset luokat listattunaTeksti
Ensisijainen_biotooppiLista ko. taksoniin liitetyistä biotoopeistaTeksti
AvainsanatHavaintoerään liitetyt avainsanatTeksti
Havainnon_luotettavuusLuotettavuus perustuen alkuperäislähteen antamaan luotettavuusluokitukseen sekä Laji.fi:n laadunvalvontakommentteihin (virheellinen, epävarma, neutraali, yhteisön varmistama asiantuntijan varmistamaTeksti
Havainnon_lisätiedotHavaintoa koskevat lisätiedotTeksti
MäärittäjäHavainnon tekijän nimiTeksti
HavainnoijatLista havaintojen tekijöistä/kerääjistäTeksti
Keruutapahtuman_lisätiedotKeruutapahtumasta tallennetut lisätiedotTeksti
Keruutapahtuman_tunnisteKeruutapahtumalle tallennettu tunnisteTekstiJos identtisiä havaintoja on yhdistetty, näytetään tässä kentässä kaikki tunnisteet listattuna.
AikaKeruutapahtuman päivämäärät ja kellonajat tekstimuodossaTeksti
Keruu_aloitus_pvmKeruutapahtuman aloituspäiväTeksti
Keruu_lopetus_pvmKeruutapahtuman lopetuspäiväTeksti
SijaintiHavainnon tekijän ilmoittama paikannimiTeksti
KuntaKunta (sijainti) koordinaattien perusteellaTeksti
EliömaakuntaEliömaakunta koordinaattien perusteellaTeksti
Paikan_tarkkuus_metreinäHavaintopaikan tarkkuus metreinäDesimaaliluku
Valtion_maallaSijaitseeko havainto valtion omistamalla maalla BooleanTieto saatavilla ainoastaan LajiGIS-aineistoista
ETRS_TM35FIN_WKTHavainnon alkuperäiset geometriat Well-Known-Text -muodossa ETRS89-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässäTeksti
ETRS_TM35FIN_NHavainnon keskipisteen pohjoiskoordinaatti ETRS89-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässäDesimaaliluku
ETRS_TM35FIN_EHavainnon keskipisteen itäkoordinaatti ETRS89-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässäDesimaaliluku
Havainnon_tunnisteHavainnon tunnisteTekstiJos identtisiä havaintoja on yhdistetty, näytetään tässä kentässä kaikki tunnisteet listattuna.
Aineiston_tunnisteAineiston tunnisteTeksti
AineistoAineiston nimiTeksti
AineistolähdeLajiGIS-aineistojen tarkempi lähdeTeksti
Aineiston_laatuHavainnon sisältävän tietoaineiston tai kokoelman luokitus kolmiportaisella asteikollaTeksti
Karkeistuksen_syyPerustelut karkeistukselle (joko havaintoa tai henkilötietoa koskeva peruste)Teksti
Havaintoerän_lisätiedotHavaintoerän yhteyteen tallennetut lisätiedotTeksti
AtlaskoodiLintuatlaksen mukainen tarkka pesimävarmuusindeksi Teksti
AtlasluokkaLintuatlaksen mukainen pesimävarmuusluokkaTeksti
Seurantapaikan_tyyppiLajiGIS-kenttäTeksti
Seurantapaikan_tilaLajiGIS-kenttäTeksti
Seurattava_lajiLajiGIS-kenttäTeksti
Sijainnin_tarkkuusluokkaLajiGIS-kenttäTeksti
Havainnon_laatuLajiGIS-kenttäTeksti
PeittävyysprosenttiLajiGIS-kenttäTeksti
Havainnon_määrän_yksikkö LajiGIS-kenttäTeksti
Vesistöalue LajiGIS-kenttäTeksti
Merialueen_tunnisteLajiGIS-kenttäTeksti
VastuualueLajihavainnon sijaintiin liitetyt ympäristö-ELY-vastuualueet TekstiMäärityksessä jokaisen ELY-alueen ympärille muodostettiin 10 km vyöhyke, jonka alueelle osuvat havainnot laskettiin mukaan ko. ELY-keskukselle kuuluviksi.