Viranomaisportaali

Lajitietokeskus avasi kesällä 2020 viranomaisten työkaluksi tarkoitetun Viranomaisportaalin. Viranomaisportaali tarjoaa lajitietoa viranomaistehtävissään tarvitseville suoran pääsyn kaikkeen lajitietoon, joka avoimessa Laji.fi-portaalissa on karkeistettu tai piilotettu joko luonnonsuojelullisista syistä tai aineiston omistajan päätöksellä.

Lajitietokeskukseen aineistoja jakavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kanssa hyväksyvät Viranomaisportaalin käyttäjiksi haluavat organisaatiot. Viranomaisportaalin käytöstä solmitaan lisäksi sopimus organisaation ja Luomuksen välillä. Organisaatio nimeää vastuuhenkilön, joka vastaa siitä, että organisaation käyttäjien luettelo on ajan tasalla ja että kaikilla käyttäjillä on riittävä tieto palvelun käyttöön liittyvistä ehdoista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Tällä hetkellä mukana olevat organisaatiot ovat

  • Metsähallitus
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Luonnonvarakeskus (Luke)
  • ympäristöministeriö
  • maa- ja metsätalousministeriö
  • ELY-keskukset
  • Ruokavirasto
  • Suomen metsäkeskus
  • Suomen riistakeskus
  • joukko suomalaisia kuntia

Portaalin toiminnot noudattelevat Laji.fi-portaalia, mutta palvelusta on karsittu sellaiset Laji.fi-portaalin toiminnallisuudet, joille ei ole suoranaista käyttöä tässä palvelussa. Kaikki liikennöinti portaalissa lokitetaan eli tallennetaan pysyvästi Lajitietokeskuksen toimesta. Havaintolataukset ja niihin liittyvät perustelut ovat kaikkien valtuutettujen käyttäjien nähtävillä. Näillä toimenpiteillä pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jotta kaikille jää turvallinen mielikuva palvelusta – niin palvelun käyttäjänä kuin sinne tietoa jakavana.

Viranomaisportaalin kehittämistä ohjaa Lajitietokeskuksen alaisuudessa toimiva viranomaistyöryhmä, jossa on edustajia kustakin mukana olevasta organisaatiosta.

Lisätiedot: viranomaiset@laji.fi