Viranomaisportaali tarjoaa suoran pääsyn lajitietoon

Helposti saatavilla olevaa tietoa käytetään useammin - yksi Suomen Lajitietokeskuksen tehtävistä onkin saattaa lajihavaintotieto tehokkaammin ja helpommin viranomaistyössä käytettäväksi. Tätä varten Lajitietokeskus avasi kesällä 2020 viranomaisten työkaluksi tarkoitetun Viranomaisportaalin.

Viranomaisportaali tarjoaa lajitietoa viranomaistehtävissään tarvitseville suoran pääsyn kaikkeen tarkkaan lajitietoon, myös siihen, joka avoimessa Laji.fi-portaalissa on karkeistettu tai piilotettu joko luonnonsuojelullisista syistä tai aineiston omistajan päätöksellä.

Digitaalinen tiedonjako yhden palvelun kautta tehostaa tiedon yhteiskäyttöä. Kun tietoa ei tarvitse hakea tai pyytää monesta paikasta, sitä hyödynnetään enemmän, esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, suojelutoiminnassa tai luontoarvojen huomioimisessa metsänhoitotoimissa. Lajitietokeskukseen eri lähteistä tuleva uusi havaintotieto on myös käytettävissä Viranomaisportaalissa heti, ilman viivettä. Viranomaisportaaliin rakennetaan myös rajapintoja, joiden kautta havaintotietoja voidaan käyttää suoraan viranomaisten omista tietojärjestelmistä.

Viranomaisportaalin käytöstä on järjestetty webinaareja, joiden tallenteita julkaistaan täällä.

Miten käyttämään viranomaisportaalia?

Viranomaisportaalia voivat käyttää suomalaiset lajitietoa työtehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat viranomaiset, kuten esimerkiksi kuntien ympäristötoimet.

Lajitietokeskukseen aineistoja jakavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kanssa hyväksyvät Viranomaisportaalin käyttäjiksi haluavat organisaatiot. Viranomaisportaalin käytöstä solmitaan vakiomuotoinen sopimus organisaation ja Luomuksen välillä. Organisaatio nimeää vastuuhenkilön, joka vastaa siitä, että organisaatiossa käyttöluvan saaneiden henkilöiden luettelo on ajan tasalla ja että kaikilla käyttäjillä on riittävä tieto palvelun käyttöön liittyvistä ehdoista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Jos organisaatiosi haluaa viranomaisportaalin käyttäjäksi, ota yhteyttä osoitteeseen viranomaiset@laji.fi.

Tällä hetkellä mukana olevat organisaatiot ovat:

 • Metsähallitus
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Ympäristöministeriö
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • ELY-keskukset
 • Ruokavirasto
 • Suomen metsäkeskus
 • Suomen riistakeskus
 • Maakuntien liitot
 • Väylävirasto
 • Puolustusvoimat
 • joukko suomalaisia kuntia (kesäkuu 2022: n. 80 kuntaa)

Portaalin toiminnot noudattelevat Laji.fi-portaalia, mutta palvelusta on karsittu sellaiset Laji.fi-portaalin toiminnallisuudet, joille ei ole suoranaista käyttöä viranomaisille. Kaikki liikennöinti portaalissa lokitetaan eli tallennetaan pysyvästi Lajitietokeskuksen toimesta. Havaintolataukset ja niihin liittyvät perustelut ovat kaikkien valtuutettujen käyttäjien nähtävillä. Näillä toimenpiteillä pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jotta kaikille jää turvallinen mielikuva palvelusta – niin palvelun käyttäjänä kuin sinne tietoa jakavana.

Viranomaisportaalin kehittämistä ohjaa Lajitietokeskuksen alaisuudessa toimiva viranomaistyöryhmä, jossa on edustajia kustakin mukana olevasta organisaatiosta.