Punaisen kirjan verkkopalvelu

Viides Suomen lajien uhanalaisuuden arviointi julkaistiin maaliskuussa 2019. Suomen lajien Punainen kirja 2019 sisältää arvion lähes 22 500 lajin uhanalaisuudesta.  Uhanalaisuusarvioinnin tuloksia voi tarkastella verkossa Punaisen kirjan verkkopalvelussa: punainenkirja.laji.fi.

Verkkopalvelusta löytää helposti arvioitujen lajien uhanalaisuusluokat ja luokkaan johtaneet kriteerit. Lisäksi haettavissa ovat esimerkiksi uhanalaisuuden syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät.

Verkkopalvelu täydentää kirjaa, kun kirjan laajojen eliöryhmäkohtaisten yhteenvetojen lisäksi aineistosta voi tehdä omia hakuja. Tietoa voi lajitella muun muassa elinympäristöittäin; mitkä ovat tunturilajien ensisijaiset uhanalaisuuden syyt tai mitkä uhanalaisiksi luokitelluista perhosista esiintyvät suoympäristöissä.  Julkisen aineiston voi myös ladata palvelusta omia analyysejä varten.

Uhanalaisuusarvioinnin dokumentointi ja verkkopalvelu on toteutettu osana Suomen Lajitietokeskuksen palveluita. Dokumentoinnissa käytettiin Suomen Lajitietokeskuksen uhanalaisuusarviointityökalua, jonka avulla tiedot saatiin heti talteen Lajitietokeskuksen tietovarastoon. Työkalu ja verkkopalvelu hyödyntävät myös Lajitietokeskuksen ylläpitämää Suomen lajiluetteloa.

Kirjopapurikolle soveliaiden suonreunaelinympäristöjen määrä on vähentynyt ja lajin yksilömäärissä on suuria vaihteluita. Kirjopapurikko on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Kuva: Pekka Malinen/Luomus.