Kansalaistiede

Kansalaistieteessä (engl. Citizen Science) tavalliset ihmiset, kansalaiset, vapaaehtoisesti edistävät tieteellistä tutkimusta esimerkiksi keräämällä uutta tai jalostamalla olemassa olevaa ajantasaista tietoa tutkimuksen käyttöön. Olennaista on, että tutkimukseen osallistuakseen ei tarvitse olla koulutettu tieteentekijä. Pääsääntöisesti kansalaistiedehankkeissa tai pysyvissä tiedonkeruupalveluissa ihmiset aktiivisesti antavat panoksensa tieteelle joko osaamisensa, inhimillisen pääomansa kautta tai muiden resurssiensa avulla. Kansalaistiedettä kutsutaan myös osallistavaksi tai joukkoistetuksi tieteeksi.

Lajitietoa keräävät hankkeet ovat usein ajankohtaan ja teemaan liittyviä kuten kevätseuranta tai sammakko- ja matelijaseuranta. Lisäksi on olemassa pysyviä palveluja, joiden kautta kansalaiset voivat tallentaa omia luonnossa tehtyjä havaintojansa kaikkien hyödyksi. Lajitietokeskus kokoaa yhteen osoitteeseen kaikki merkittävät kansalaistiedettä edistävät hankkeet ja palvelut. Osallistumalla kansalaistieteen tekemiseen edistät merkittävästi ympäristönsuojelua sillä ajankohtainen, paikkaan ja aikaan sidottu tieto on perusta kaikelle tutkimukselle ja laajemmin yhteiskunnalliselle päätöksenteolle.