Lajistoseurannat

Suomessa tehdään arvokasta lajistoseurantatyötä, jota tekevät suuri asiantuntijajoukko työnsä puolesta ja vielä valtavampi joukko vapaaehtoisia harrastajia rakkaudesta eliölajeihin, luontoon ja sen suojeluun. Elinympäristöjen tila heijastuu suoraan lajien hyvinvointiin ja toisaalta valittujen indikaattorilajien seurannat kertovat elinympäristöjen muutoksista ja suunnasta, antaen meille arvokasta viestiä mihin meidän tulisi laajemminkin ympäristönsuojelussa keskittyä. Myös luonnon monimuotoisuudelle asetettujen kansainvälisten tavoitteiden ja niistä johdettujen kansallisten toimenpiteiden tueksi tarvitsemme välttämättä lajitietoa, avointa ja validoitua. Hyvin johdetut seurannat ovat avainasemassa tämän tiedon tuottamisessa.

Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistiede on ollut Suomessa ratkaiseva voimavara kautta aikojen luonnon monimuotoisuuden kartoittamisessa. Voisiko muuten kokonsa puolesta suuren suuri maa pienen pienellä väestömäärällä suoraselkäisenä sanoa, että tunnemme luontomme? Kansalaistiedettä ei kuitenkaan synny ilman tahoa, joka ottaa järjestääkseen, päättää menetelmistä ja luo puitteet. Kansalaiset ovat kyllä valmiita.

Suomen Lajitietokeskus tulee avaamaan kaiken käytettävissä olevan lajitiedon kaikkien siitä kiinnostuneiden käyttöön – huviksi ja hyödyksi. Lajitietokeskus auttaa meitä saavuttamaan maksimaalisen yhteiskunnallisen hyödyn ja vaikuttavuuden seurantojen tuottamasta tietoaineistosta. Tiedosta sanotaan, että vain avoin tieto on arvokasta. Tämä on varmaankin karrikoitu ilmaisu siitä, että tietoa avaamalla voimme saavuttaa ennalta arvioitujen vaikutusten lisäksi täysin ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Lajitietokeskuksen järjestelmistä Laji.fi Vihko -palvelu on tämän asian ytimessä. Työkalu tulee olemaan selkäranka lajiseurannoille niin ammattikäytössä kuin kansalaistieteessä.

Alla olevan luettelon linkkien kautta pääset tutustumaan joihinkin maassamme tehtäviin lajistoseurantoihin: