Liito-oravan suojelu ja elinympäristöjen turvaaminen

Tietoa liito-oravasta kartutetaan ja välitetään "Liito-orava-LIFE – verkostoja ja yhteistyötä" EU-rahoitteisen hankkeen puitteissa niin Suomessa kuin Virossakin. Vuosille 2018–2025 ajoittuvassa hankkeessa edistetään seuraavia tavoitteita:

  • Estämme ja hidastamme elinympäristöjen vähenemistä ja pirstoutumista.
  • Lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehitämme arkiseen käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja.
  • Keskitämme ja parannamme liito-oravatiedon saatavuutta.
  • Lisäämme tiedonvaihtoa ja suojelumyönteisyyttä.

Tämä teemasivusto tuo liito-oravan suojeluun liittyvää tietoa ja tuloksia tarkasteltavaksi ja avoimeen käyttöön.

Kuva: Ari Seppä