Liito-oravan seuranta- ja havaintotuloksia

Sivustolla pääset tutustumaan Liito-orava-LIFE -hankkeen aikana koostettuun ja kerättyyn havaintotietoon. Aineisto on tallennettu Suomen Lajitietokeskuksen tietovarastoon ja on avoimesti käytössä Laji.fi-palvelusta.

Kaikki havainnot Suomessa vuodesta 2000

Liito-orava-LIFE -hankkeen seurantatieto

Liito-orava-LIFE -hankkeessa on myös rakennettu työkalut liito-oravien seurantaan. Verkkolomakkeella voit perustaa liito-oravan seurantapaikan, johon voit rajata mm. liito-oravan elinpiirin sekä tallentaa liito-oravakartoituksen havainnot. Liito-oravan seurantahavaintoja voit tallentaa myös Mobiilivihkon Liituri-lomakkeella. Nämä työkalut on tarkoitettu asiantuntijakäyttöön ja edellyttävät käyttölupaa. Yksittäisen liito-oravahavainnon voi tallentaa Lajitietokeskuksen muilla tallennuspalveluilla.

Kuva: Benjam Pöntinen