Liito-oravien seuranta – ohjeet

Lajitietokeskuksen liito-oravien seurantatyökalut on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja luontojärjestöille. Liito-oravalomakkeelle tulee pyytää pääsyä, eikä lomake ole kenen tahansa käytettävissä.

Liito-oravan seuranta kohdistuu seurantapaikoille, joille voi määritellä seurannan kannalta olennaisia aluerajauksia kuten liito-oravan elinpiirin, ydinalueen tai levähdyspaikan tai tallentaa havaintoja liito-oravasta. Seurantapaikat ja aluerajaukset seurantapaikoille luodaan liito-oravalomakkeella. Havaintoja voi tallentaa joko liito-oravalomakkeella tai Liituri-sovelluksella. Suuria määriä havaintoja voi tallentaa myös massatallennuslomakkeella.

Tutustu myös Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemaan oppaaseen liito-oravan kartoittamisesta: Liito-orava tietoa lajista ja kartoituksesta

Ohjeet

Liito-oravalomake

Kuinka pääsen alkuun?

 1. Palvelun käyttäminen edellyttää aina kirjautumista Laji.fi-palveluun.
 2. Palveluun pyydetään käyttölupaa Liito-oravan seuranta -sivulta "Pyydä pääsyä lomakkeelle"-painikkeella.
 3. Kun lupa on myönnetty, siirry "Perusta seuranta – kirjaa havaintoja" -osioon vasemmasta sivupalkista.

Seurantapaikan luominen

Jos haluat perustaa seurantapaikan, siirry painikkeen "Luo uusi seurantapaikka" avulla uuteen ikkunaan ja täytä tarvittavat tiedot.

 1. Rajaa kartalle uusi seurantapaikka karttatyökaluilla:

2. Kirjaa muut tiedot: Nimi on pakollinen ja sen on hyvä olla paikkaa kuvaava ja tunnistettava. Kunta tallennetaan automaattisesti koordinaattien perusteella.

Lopuksi tallenna paikka ”Luo paikka”-painikkeesta ja luomasi uusi seurantapaikka on käytettävissä uusien tietojen tallentamista varten.

Seurantapaikan aluerajauksien ja havaintojen tallentaminen

Valitse luettelosta tai kartalta seurantapaikka. Seurantapaikkaluetteloa voit rajata kunnan perusteella. Siirry seurantalomakkeelle painikkeen "Lisää havaintoja seurantapaikkaan" avulla.

Kuinka käytän liito-oravan seurantalomaketta?

 1. Perustiedot tulevat lomakkeelle automaattisesti kirjautumistietojesi perusteella
 2. Valitse ensin julkisuustiedot:
  • Saako nimesi näkyä tiedon tallentajana vai piilotetaanko se julkisesta näkymästä (tieto on aina viranomaisten ja tutkimuksen käytettävissä Vihko-palvelun käyttöehtojen mukaisesti)? Huom! Oletusvalintana on "Ei"
  • Näytetäänkö tarkka paikkatieto julkisessa näkymässä? Tarkka tieto tallennetaan aina, ja on viranomaisten ja tutkimuksen käytettävissä (ks. yllä).
 3. Valitse seuranta-ajankohta (ei tallennusajankohta). Valinta voi olla ajanjakso tai yksittäinen päivä kellonaikoineen.

1) Aluerajauksien tallentaminen

Tee tarvittavat aluerajaukset kartalle (Huom! Voit valita kartan vasemman yläreunan kuvakkeesta haluamasi karttatason). Voit tehdä haluamasi määrän aluerajauksia vaihtoehtojen mukaisesti: elinpiiri, ydinalue, lisääntymis- ja levähdyspaikka jne. Voit myös muuttaa aiempia rajauksia, jotka kuitenkin säilyvät edellisen seurantatapahtuman tiedoissa. Älä kuitenkaan muuta turhaan aiempia alueita, jos ne edelleen kattavat mielestäsi riittävät rajaukset. Huomaa, että aluerajaukset ovat avoimesti näkyvissä palvelussa.

Kullekin alueelle voidaan karttarajauksen lisäksi tallentaa kuvaus, lisätiedot ja habitaatti sekä liittää kuvia alueesta. Alueita voi tallentaa useita samaa tyyppiä.

2) Havaintojen tallentaminen seurantapaikalle

 1. Lisää seurantapaikan havainnot. Havaintotyyppejä on neljä:
  1. Liito-oravahavainnot,
  2. Jälkihavainnot,
  3. Pesähavainnot ja
  4. Papanahavainnot.
 2. Kunkin havainnon kirjaamisen aloitus, avaa kyseiselle tyypille tarpeellisia tietokenttiä. Esimerkiksi "+Lisää pesä" havainnon kirjaaminen avaa kentät, joissa kysytään pesän tyyppiä, puulajia (jos pesä on puussa), pesän tarkennetta, pesien tai kolojen määrää ja havainnon varmuutta. Jokaiselle havainnolle voi ilmoittaa tarkan sijainnin sekä liittää valokuvia.

Lopuksi valitse "Tallenna" ja kyseiseen seurantapaikkaan on tallentunut uusi seurantatieto.

Mobiilivihkon Liituri-lomake

Mobiilivihkon Liituri-lomakkeella voit tallentaa havaintoja seurantapaikalle helposti suoraan maastossa. Mobiilivihko on Android-sovellus ja voit ladata sen Googlen Play-kaupasta:

Ohjeet

Sovellukseen kirjaudutaan Lajitietokeskuksen tunnuksilla. Jos sinulla on oikeus liito-oravaseurantaan, voit käyttää Liituri-lomaketta.

Kun olet kirjautunut, voit tallentaa yksittäisiä havaintoja ilman seurantapaikkaa (Uusi havaintotapahtuma) tai valita ensin seurantapaikan, jolle tallennat havaintoja (Uusi havaintotapahtuma aiemmin perustetulla havainnointialueella).

Sovellus tallentaa kartalle kulkemasi reitin. Voit vaihtaa karttanäkymään joko maastokartan tai satellittikuvan karttaikkunan oikeasta yläreunasta. Reitin varrelle voit tallentaa havaintoja – valittavana on neljä havaintotyyppiä:

 • liito-oravahavainnot
 • jälkihavainnot
 • pesähavainnot
 • papanahavainnot

Kustakin havaintotyypistä tallennetaan havaintotyyppiä koskevat lisätiedot ja esimerkiksi "Lisää havainto"-painikkeesta avautuvat ao. lisätietokysymykset:

Kun olet lisännyt kaikki havainnot tai saanut seurantapaikan kartoituksen valmiiksi, paina "Lopeta havainnointi" ruudun oikeasta yläkulmasta.

Tallenna havaintotapahtuman perustiedot eli

 • havainnoijien nimi- ja paikkatietojen julkisuus (nimien julkisuuden oletusvalinta on "Ei" ja paikkatietojen "Kyllä")
 • havainnointiaika

Lopuksi lähetä havaintoerä Lajitietokeskukselle vihreästä nuolipainikkeesta. Lähetyksen jälkeen voit tarvittaessa muokata havaintoerää Vihkossa.

Havaintojen muokkaaminen Vihkossa

Sovelluksella tallennettujen havaintojen muokkaaminen onnistuu havaintojen lähetyksen jälkeen Vihkossa.

Havainnot näkyvät Liito-oravalomakkeen etusivulla, Omat seurannat-sivulla ja Vihkon Omat havaintoeräni -sivulla.

Vihkon "Omat havaintoeräni"-näkymä.

Havaintoerien linkittäminen seurantapaikkaan

Jos olet tallentanut sovelluksella havaintoja ilman seurantapaikkaa, voit Vihkossa liittää ne valitsemaasi seurantapaikkaan valitsemalla havaintoerän kohdalla "Näytä" tai "Muokkaa" ja "Liitä havaintoerä seurantapaikkaan":

Valitse luettelosta haluamasi seurantapaikka, johon havaintoerä linkitetään ja vahvista linkitys painamalla "Linkitä"-nappia:

2. Muut muutokset Vihkossa

Valitsemalla havaintoerän kohdalla "Muokkaa" pääset seurantalomakkeelle ja voit muokata havaintojen tietoja tai lisätä aluerajauksia.