Liito-oravien seuranta

Käyttöehdot

Tässä palvelussa tarjotaan työkalut liito-oravien seurantaan. Seurannassa voi tallentaa monipuolisesti tietoa liito-oravan elinpiirien rajauksista yksittäisiin papanahavaintoihin. Seurantaa harjoittavat mm. kunnat, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset kuten Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, mutta myös järjestöt ja yksittäiset hankkeet keräävät ja hallinnoivat liito-oravatietoa. Maamme kaikki merkittävät liito-orava-aineistot pyritään saamaan tämän palvelun kautta käytettäväksi. Liito-oravan seurannan kehittäminen tapahtuu Liito-orava-LIFE -hankkeessa:

LIITO-ORAVA-LIFE (Flying Squirrel LIFE, LIFE17/NAT/FI000469)

o Euroopan Unionin LIFE -luontohanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2025

o Tavoitteena parantaa liito-oravan suojelua ja turvata sen elinympäristöjä Suomessa ja Virossa

o Hankekumppaneita on Suomessa 13 ja Virossa 5

Liito-orava LIFE -hankkeen partnereiden logot.

Webinaari liito-oravaseurannan työkaluista

Tämän seurantajärjestelmän tekoon on saatu tukea Euroopan komission LIFE-rahoituksesta. Järjestelmä on tekijöiden suunnittelema, eikä Euroopan komissio tai EASME ota vastuuta sen tulkinnasta tai käytöstä.