Liito-orava Pteromys volans

Yleiskuvaus

Liito-orava on pieni, harmaa ja hämäräaktiivinen oravalaji. Sillä on pieni, pyöreähkö pää, jossa on suuret silmät. Etu- ja takaraajojen välissä on ihopoimu ruumiin kummallakin sivulla. Häntä on litteä ja tuuhea. Turkki on pehmeäkarvainen.

Paino 130-200 g. Naaraat ovat tavallisesti koiraita painavampia.

Ruumiin pituus 13–21 cm. Häntä 9–14 cm.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

FM Jani Järvi

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Pteromys volans
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • liito-orava (suomi)
 • flygekorre (ruotsi)
 • Siberian Flying Squirrel (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.48243
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • EU:n ensisijaisesti suojeltavat lajit (luontodirektiivin II-liite) ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2015 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Nisäkkäät
 • Piennisäkkäät