Liito-orava Pteromys volans

Yleiskuvaus

Liito-orava on pieni, harmaa ja hämäräaktiivinen oravalaji. Sillä on pieni, pyöreähkö pää, jossa on suuret silmät. Etu- ja takaraajojen välissä on ihopoimu ruumiin kummallakin sivulla. Häntä on litteä ja tuuhea. Turkki on pehmeäkarvainen.

Paino 130-200 g. Naaraat ovat tavallisesti koiraita painavampia.

Ruumiin pituus 13–21 cm. Häntä 9–14 cm.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

FM Jani Järvi

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Pteromys volans
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • liito-orava (suomi)
 • flygekorre (ruotsi)
 • Siberian Flying Squirrel (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.48243
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • EU:n ensisijaisesti suojeltavat lajit (luontodirektiivin II-liite) ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2015 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Nisäkkäät
 • Piennisäkkäät