Liito-orava-LIFE-hankkeen oppaat

Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä niin hyvät oppaat, että niiden avulla liito-oravan esiintyminen turvataan tulevaisuudessa koko sen levinneisyysalueella. Oppaat on suunnattu maankäytön ammattilaisille, mutta myös luonnosta kiinnostuneille yksityishenkilöille.

Oppaiden ja koulutusten tekemiseen osallistuvat Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit, Kuopion luonnontieteellinen museo, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Keskkonnaamet. Valtaosa kumppaneista on osallistunut oppaiden sisällön tekemiseen. Oppaita ovat arvioineet myös useat viranomaiset alueellisista ELY-keskuksista.

Oppaat

Liito-orava. Tietoa lajista ja kartoituksesta-opas.

Opas kertoo, mitkä ovat liito-oravan elinympäristön yleisimpiä piirteitä. Opas tutustuttaa paljon käytettyyn menetelmään, jossa liito-oravan esiintymistä kartoitetaan papanoiden ja virtsajälkien avulla. Oppaan on koostanut Suomen luonnonsuojeluliitto hankekumppaneiden avustuksella.

Hyvien käytäntöjen opas – Liito-oravien suojelun ja maankäytön yhteensovittaminen kunnissa ja kaupungeissa

Käytännönläheisessä oppaassa kerrotaan hyviksi havaittuja kaavoituksen toimintatapoja Jyväskylästä, Espoosta ja Kuopiosta. Opasta varten on tutkittu kokemuksia aiemmista kaavoitustapauksista hankkeen kohdekaupungeissa ja kooste perustuu seurantaan usealta vuodelta. Oppaan ovat koostaneet Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit sekä Pohjois-Savon ELY-keskus hankkeen muiden kumppanien avustuksella.

Hyvien käytäntöjen opasta varten tehtiin kaksi kyselytutkimusta:

Ympäristökasvatuspaketti

Opas liito-oravan huomioimiseen ympäristökasvatuksessa kertoo vinkkejä ja tarjoaa esimerkkejä käytännön työhön ympäristökasvatuksessa. Oppaan ovat koostaneet Kuopion luonnontieteellinen museo ja Luontokeskus Haltia.

Selkeät liito-oravapöntön rakennusohjeet ovat osa ympäristökasvatuspakettia. Muista kysyä pöntön ripustamiseen lupa maanomistajalta (myös kaupungeissa)!

Opas talousmetsien käsittelyyn

Koulutuspakettiin sisältyy opas ja sarja käytännön koulutuksia. Koulutuskohteina käytetään hankekohteita, joilla havainnollistetaan liito-oravan kannalta esimerkillistä kohdesuunnittelua.

Lainsäädäntö

Hankekumppanit ovat koostaneet yhteistyössä yhteenvedon liito-oravaan liittyvästä lainsäädännöstä, kannan seurannasta, suojelusta ja metsänkäyttöön liittyvistä käytänteistä Suomessa ja Virossa.

Lisätietoa

Lisätietoa liito-oravan suojelusta Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.