Yhteistyössä

Liito-orava-LIFE-hankkeen kumppanit

Liito-orava-LIFE-hankkeessa tekee yhteistyötä 18 organisaatiota Suomesta ja Virosta. Organisaatioiden toimien esittely hankkeessa Metsähallituksen Liito-orava-LIFE-hankesivuilla.