Suodatetun näkymän luominen VIRVA-GIS paikkatietotuotteesta QGIS-järjestelmässä

VIRVA-GIS tietokantapaketti (GeoPackage) sisältää huomattavan määrän lajihavaintotietoa. Käytön sujuvoittamiseksi voi olla kannattavaa luoda aineistosta omiin tarpeisiin sopivia "näkymiä" käytössä olevaan QGIS-projektiin. Nämä karttanäkymät lukevat tiedot alkuperäisestä GeoaPackage-tietokannasta, joten ne pysyvät ajan tasalla kun aineistoa päivitetään. Jos näkymiä luodaan tekstimuotoisen sarakkeen perusteella, tulee SQL-lausekkeessa käyttää prosenttimerkkejä suodatuksessa käytetyn sanan ympärillä, jotta kysely palauttaa kaikki havainnot, joiden tietokentässä on kyseinen sana mainittu.

  1. Ensin muodostetaan yhteys GeoPackage-tiedostoon QGIS-järjestelmässä (näkymä voi olla toisenlainen Syken järjestelmissä) .

2. Yhteyden luomisen jälkeen tietokanta tulee näkyviin GeoPackage-valikon alle. Klikataan hiiren oikealla painikkeella omaan vastuualueen ely-tietokantaa ja valitaan "Execute SQL".

3. Syötetään aukeavassa ikkunassa olevaan tyhjään kenttään SQL-lauseke.

Esimerkki SQL-lausekkeesta, jolla haetaan Pirkanmaan vastuualuetta koskevat, viivageometrioina tallennetut "Perhoset" -eliöryhmään lukeutuvat havainnot havainnot (voit tutustua eliöryhmäluokitteluun Lajitietokeskuksen havaintohakuportaalissa Eliöryhmä-hakua kokeilemalla):

SELECT * FROM "Pirkanmaan_ELY_linestrings" WHERE Eliöryhmä LIKE '%Perhoset%'

Lausekkeen syöttämisen jälkeen painetaan "Execute". Alla olevaan taulukkoon ilmestyy suodatuksen mukainen aineisto.

4. Klikataan taulukon alta kohtaa "Load as new layer". Annetaan suodatetulle näkymälle uusi nimi "Layer name" -kohdassa. Lopuksi painetaan "Load layer".

5. Näin saat QGIS-näkymääsi VIRVA-GIS aineiston viivamaiset perhoshavainnot Pirkanmaan alueelta. Hae samoin tavoin aluemaiset ja pistemäiset havainnot korvaamalla lausekkeen kohta "linestrings" sanoilla "points" tai "polygons" ja nimeä uudet näkymät sopivalla tavalla.