Paikkatietoaineistojen lataus ja käsittely ennen vientiä paikkatieto-ohjelmistoon

1. Eri aineistotyyppien lataus

Lataa tiedostona -nappia painamalla voit valita kolmesta vaihtoehdosta millaisena haluat hakea tiedot:

A) Yksinkertainen taulukko on nopein tapa ladata havaintoja. Se sisältää vain joitakin tärkeimpiä tietokenttiä. Voit itse valita mitä kenttiä haluat mukaan.

B) Viittauskelpoinen tiedosto sisältää kaiken havainnoista Lajitietokeskuksessa olevan julkisen tiedon. Ladattuun tiedostoon voi viitata julkisesti, joten se sopii esim. tutkimustyössä käytettäväksi.

C) Aineistopyyntö tuottaa samanlaisia tiedostoja kuin viittauskelpoinen tiedosto, mutta se sisältää myös sensitiivisiä tai muuten ei-julkisia tietoja, mikäli sinulle myönnetään lupa saada näitä tietoja.

A) Yksinkertaisen taulukon lataus sijaintitiedoilla

1) Valitse ensin sarakkeisiin mukaan ainakin WGS84-koordinaatit sekä Paikan tarkkuus. Muita sarakkeita voit valita oman tarpeesi mukaan.

2) Lataa havainnot Excel-tiedostona

3) Yksinkertaisessa aineistolatauksessa XY -koordinaatit on sisällytetty yhteen sarakkeeseen. Aineiston viemiseksi paikkatieto-ohjelmistoihin koordinaatit on erotettava toisistaan. Avaa ladattu tiedosto Excelissä ja valitse havainnon keskipistettä kuvaava WGS84-sarake ja paina sitten Data -> Text to Columns

4) Valitse Original data type: Delimited ja seuraavassa vaiheessa valitse Delimiter: Space ja paina sitten Finish.

5) Nyt pohjois (N) ja itä (E) -koordinaatit on erotettu uusiin sarakkeisiin. Anna sarakkeille koordinaatteja vastaavat nimet. Koska XY-kirjaimilla viitataan eri järjestelmissä vaihtelevasti pituus- ja leveysasteisiin, voi olla selkeämpää käyttää nimeämisessä ilmansuuntia.

 6) Lopuksi tallenna tiedosto nimellä CSV UTF-8 -muotoon.

B) Viittauskelpoisen tiedoston lataus

1) Kun teet viittauskelpoisen aineistolatauksen, saat sähköpostiisi linkin sivulle, josta voit ladata itse havaintotiedoston. Tämä sivu sisältää ohjeita havaintojen käytöstä ja niihin viittaamisesta.

Esimerkki viittauskelpoisesta tiedostosta: http://tun.fi/HBF.38947

2) Hae tiedosto tietokoneellesi

3) Tiedosto on pakattu zip-muotoon. Pura se tietokoneellesi.

4) Tuloksena saat useita tiedostoja. Havaintojen tärkeimmät tiedot ovat rows_NNN -tiedostossa. Muuta tämän tiedostopäätteeksi .csv, koska paikkatieto-ohjelmistot eivät tue .tsv-tiedostoja.

C) Aineistopyyntötiedoston lataus

Tämä tehdään samalla tavalla kuin viittauskelpoisen tiedoston vienti, ks. yllä. Huomaa kuitenkin että aineistopyynnön kautta haettuja sensitiivisiä tai muuten ei-julkisia tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin on pyydetty ja saatu lupa aineistojen haltijoilta.

2. CSV-tiedoston vienti paikkatieto-ohjelmistoihin

A) Ohje CSV-tiedoston viennistä ArcGIS Pro paikkatieto-ohjelmistoon

B) Ohje CSV-tiedoston viennistä QGIS paikkatieto-ohjelmistoon

C) Ohje CSV-tiedoston viennistä ArcGIS Online -palveluun