Tiedoston vienti ArcGIS -paikkatieto-ohjelmaan

Voit ladata Laji.fi -portaalin havaintohaun tulokset itsellesi tiedostona. Tämän ohjeen avulla voit viedä havaintotiedot ArcGIS Pro -paikkatietojärjestelmään.

Valitse mitä tietoja haluat ladata

Lataa tiedostona -nappia painamalla voit valita kolmesta vaihtoehdosta millaisena haluat hakea tiedot:

  1. Yksinkertainen taulukko on nopein tapa ladata havaintoja. Se sisältää vain joitakin tärkeimpiä tietokenttiä. Voit itse valita mitä kenttiä haluat mukaan.
  2. Viittauskelpoinen tiedosto sisältää kaiken havainnoista Lajitietokeskuksessa olevan julkisen tiedon. Ladattuun tiedostoon voi viitata julkisesti, joten se sopii esim. tutkimustyössä käytettäväksi.
  3. Aineistopyyntö tuottaa samanlaisia tiedostoja kuin viittauskelpoinen tiedosto, mutta se sisältää myös sensitiivisiä tai muuten ei-julkisia tietoja, mikäli sinulle myönnetään lupa saada näitä tietoja.

Kunkin tiedostomuodon viemisestä ArcGIS:iin on alla erillinen ohje.

Huomioitavaa tietojen hakemisessa ja käytössä

Useimpien havaintojen paikkaa ei ole alun perin ilmaistu täsmällisenä pisteenä, vaan esimerkiksi pisteenä+epätarkkuutena, yhtenäiskoordinaattiruutuna, tai polygonina. Tämä ohje kertoo miten saat havainnon keskipisteen ArcGIS:iin. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon ainakin havaintopaikan tarkkuus, joka on omassa sarakkeesaan.

Älä tee havaintotietoihin korjauksia tai muita muutoksia ArcGIS:issa. Nämä korjaukset eivät päädy Lajitietokeskukseen, joten jos haet sieltä havaintoja uudelleen, muutokset eivät ole käytettävissä. Korjaukset kannattaa tehdä Laji.fi:n laadunvalvontatyökalulla.

Lajitietokeskus julkaisee havaintotietoja lukuisista eri lähteistä, joten tietojen laatu vaihtelee paljon. Tiedon käyttäjän vastuulla on päättää mitkä havaintoptiedot soveltuvat hänen käyttöönsä.

A) Yksinkertaisen taulukon vienti ArcGIS:iin

1) Valitse ensin sarakkeisiin mukaan ainakin WGS84-koordinaatit sekä Paikan tarkkuus. Muita sarakkeita voit valita oman tarpeesi mukaan.

2) Lataa havainnot tekstitiedostona (.tsv)

3) Ladattuasi tiedoston muuta tiedostopäätteeksi .csv, koska ArcGIS ei suostu avaamaan .tsv-tiedostoja.

4) Käynnistä ArcGIS ja avaa haluamasi projektin karttaikkuna.

5) Vedä csv-tiedosto hiirellä karttaikkunaan.

6) Havainnot tulevat näkyviin tiedostonimellä, tässä esimerkissä laji-data.csv. Klikkaa tätä hiiren oikealla napilla ja valitse "Display XY Data".

7) Anna tasolle haluamasi nimi (Output Feature Class). ArcGIS osaa poimia itse koordinaatit taulukosta, joten näiden asetuksiin ei tarvitse koskea.

8) Paina alalaidan Run-nappia

Tämän jälkeen havainnot ilmestyvät omalle karttatasolleen.

B) Viittauskelpoisen tiedoston vienti ArcGIS:iin

1) Kun teet viittauskelpoisen aineistolatauksen, saat sähköpostiisi linkin sivulle, josta voit ladata itse havaintotiedoston. Tämä sivu sisältää ohjeita havaintojen käytöstä ja niihin viittaamisesta.

Esimerkki viittauskelpoisesta tiedostosta: http://tun.fi/HBF.38947

2) Hae tiedosto tietokoneellesi

3) Tiedosto on pakattu zip-muotoon. Pura se tietokoneellesi.

4) Tuloksena saat useita tiedostoja. Havaintojen tärkeimmät tiedot ovat rows_NNN -tiedostossa. Muuta tämän tiedostopäätteeksi .csv, koska ArcGIS ei suostu avaamaan .tsv-tiedostoja.

5) Käynnistä ArcGIS ja avaa haluamasi projektin karttaikkuna.

6) Vedä csv-tiedosto hiirellä karttaikkunaan.

7) Havainnot tulevat näkyviin tiedostonimellä. Klikkaa tätä hiiren oikealla napilla ja valitse "Display XY Data".

8) Anna tasolle haluamasi nimi (Output Feature Class). Valitse X- ja Y Field -kenttiin koordinaattikentät kuten tässä kuvassa:

8) Paina alalaidan Run-nappia

Tämän jälkeen havainnot ilmestyvät omalle karttatasolleen.

C) Aineistopyyntötiedoston vienti ArcGIS:iin

Tämä tehdään samalla tavalla kuin viittauskelpoisen tiedoston vienti, ks. yllä. Huomaa kuitenkin että aineistopyynnön kautta haettuja sensitiivisiä tai muuten ei-julkisia tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin on pyydetty ja saatu lupa aineistojen haltijoilta.