Lajitietokeskuksen karttapalvelu

Käyttöohje

Liikkuminen kartalla

Voit liikkua kartalla hiiren avulla: ota hiirellä kiinni kartasta ja liikuta hiirtä. Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu pyörittämällä hiiren rullaa tai vaihtoehtoisesti ikonista:

karttaohje_zoom
karttaohje_sijainti

Voit keskittää karttanäkymän omaan sijaintiisi -ikonista, jos jaat Lajitietokeskukselle sijaintitietosi.

Kartan vasemmassa alareunassa näytetään kursorin sijainnin koordinaatit sekä kartan mittakaava:

karttaohje_koordinaatit

Pohjakartta ja karttatasot

Pohjakartaksi voit valita Suomen maastokartan, Suomen taustakartan, OpenStreetMapin maailmankartan tai Googlen satelliittikartan. Pohjakartta valitaan kartan vasemman yläkulman ikonista:

karttaohje_tasot

Pohjakartan läpinäkyvyyttä voit säätää liukusäätimestä:

karttaohje_liukusaadin

Kartalle voit valita erilaisia karttatasoja: eliömaakuntien, metsäkasvillisuusvyöhykkeiden, suokasvillisuusvyöhykkeiden tai uhanalaisuusvyöhykkeiden rajat sekä YKJ-ruudukon selitteineen.

karttaohje_eliomaakunnat

Eliömaakunnat

Lisätiedot eliömaakunnista teemasivulta.

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet

Metsäkasvillisuusvyöhykeaineisto on Suomen ympäristökeskuksen toimittamaa avointa aineistoa (CC BY 4.0).

Suomi ulottuu pohjois–etelä -suunnassa läpi boreaalisen havumetsävyöhykkeen. Se jaetaan neljään alavyöhykkeeseen, joiden rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Alavyöhykkeet jaetaan edelleen lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Aineisto on digitoitu YM:n muistiosta nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen (jako julkaistu myös Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä).

karttaohje_metsakasvillisuus

Suokasvillisuusvyöhykkeet

Suokasvillisuusvyöhykeaineisto on Suomen ympäristökeskuksen toimittamaa avointa aineistoa (CC BY 4.0).

Suokasvillisuuden aluejako perustuu suoyhdistymätyyppeihin. Jako on digitoitu teoksesta Suomen kartasto, vihko 141–143, Ruuhijärvi, R.1988: Suokasvillisuus. Merialueen vyöhykerajat on digitoitu R. Ruuhijärven erikseen määritteleminä v.2002.

karttaohje_suokasvillisuus

Uhanalaisuusarviointivyöhykkeet

Suomen lajien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetty aluejako (metsäkasvillisuusvyöhykkeet).

YKJ-ruudukko

Lisätiedot YKJ-ruudukosta teemasivulta.

Piirtotyökalut

Piirtotyökalut sijaitsevat kartan oikeassa yläreunassa.

karttaohje_piirtotyokalut

Piirrä viiva ja mittaa etäisyys

Viivanpiirtotyökalulla piirrät viivan klikkaamalla alku- ja välipisteitä sekä tuplaklikkaamalla loppupistettä. Virheellisen pisteen voit poistaa "Poista viimeinen piste"-kohdassa. Työkalu mittaa automaattisesti viivan pituuden. Voit muokata piirtämääsi viivaa aktivoimalla ensin viivan tuplaklikkaamalla sitä.

karttaohje_viiva

Piirrä alue ja mittaa pinta-alaVoit piirtää kartalle monikulmion, neliön tai ympyrän. Työkalu mittaa samalla piirretyn alueen pinta-alan. Voit muokata piirtämääsi aluetta aktivoimalla ensin alueen tuplaklikkaamalla sitä.

karttaohje_alue

Lisää piste

karttaohje_xy

Voit lisätä kartalle pisteitä "Lisää nasta"-työkalulla. Pisteen voi lisätä myös syöttämällä pisteen koordinaatit  -työkalulla WGS84- tai YKJ-koordinaatteina.

Koordinaatit

Voit ladata piirtämäsi kuviot WGS84-, YKJ- tai ETRS-TM35FIN -koordinaatteina GeoJSON-, ISO 6709- ja WKT-formaateissa. Samaten voit tuoda kartalle kuvioita ym. formaateissa.

karttaohje_koordinaattityokalu
karttaohje_koordinaattien_lataus