Tämän palvelun avulla tallennetaan vieraslajien torjuntatoimia, joita tehdään pääsääntöisesti viranomaistoimintana tai viranomaisten ohjauksessa. Lomakkeen avulla voidaan tallentaa torjuntatoimia kohdistaen niitä jo olemassa oleviin torjuntatoimipaikkoihin tai luomalla uusi torjuntatoimipaikka. Samalla käynnistyy torjuntatoimien vakutusten seuranta, josta raportointi on EU-direktiivien mukainen kansallinen velvollisuus.

Keskustelua vieraslajeista voi käydä Laji.fi-foorumilla.

Käyttöohjeita

Luo ensin torjuntatoimipaikka, joka liittyy johonkin torjuttavaan vieraslajiin.

Paikan pitää sisältää ainakin:

  • Alueen kartalla
  • Nimen

Kun paikka on luotu, se tulee näkyville torjuntatoimipaikkojen luetteloon. Valitse paikka ja kirjaa siihen uusia torjuntatoimia. 

Torjuntatoimen pitää sisältää ainakin:

  • Päivämäärä
  • Yksilömäärä
  • Torjuntatoimet
  • Torjunnan taso

Tarkemmat ohjeet torjuntatoimilomakkeen käytöstä.