Webbtjänst för hotbedömning av arterna i Finland

En hotbedömning av arterna i Finland gjordes för femte gången i år 2019. De rödlistade arterna i Finland har sammanställts i boken Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja, som innehåller en bedömning av 22 500 arter som är hotade (boken är skriven på finska och engelska). Resultatet av hotbedömningen kan läsas i webbtjänsten punainenkirja.laji.fi.

I webbtjänsten är det lätt att hitta de bedömda arternas hotklasser och på vilka kriterier de har rödlistats. Därtill kan man göra sökningar exempelvis utifrån orsakerna till hotklassificering och framtida riskfaktorer. Webbtjänsten kompletterar bokens omfattande organismgruppsspecifika sammandrag i och med att läsaren även kan göra egna sökningar i materialet. Data kan sorteras bland annat efter livsmiljö, för att t.ex. utreda de huvudsakliga orsakerna till fjällarternas hotstatus eller vilka av de hotklassificerade fjärilarna som förekommer i miljöer kring myrar. Data kan även laddas ned för egna analyser.

Arbetet med att dokumentera hotbedömningen och webbtjänsten har genomförts som en del av Finlands Artdatacenters tjänster. I dokumentationsarbetet användes Finlands Artdatacenters hotbedömningsverktyg. Med hjälp av verktyget kunde uppgifterna omedelbart lagras i Artdatacentrets databas. Verktyget och webbtjänsten använder även den lista över finska arter som upprätthålls av Artdatacentret.

Antalet myrkanter som utgör en lämplig livsmiljö för dårgräsfjärilen har minskat och det finns stora variationer i artens individantal. Dårgräsfjäril är klassificerad som starkt hotad (EN). Bild: Pekka Malinen/Luomus