Kontakt

Naturhistoriska centralmuseet Luomus ansvarar för den utvecklingen av Finlands Artdatacenter.

Respons och frågor

Ge din feedback via responsblanketten eller e-post: helpdesk@laji.fi