Kvalitetssäkring

Prov- och observationsdata som samlas in till Artdatacenter kommer att vara aktivt kvalitetsstyrda. Målet är att kunna anteckna tillförlitlighet och identifiering av observationer, tid, plats och annan information.

Automatiserad kvalitetskontroll

Varje dataset som delas med Artdatacenter har fått en kvalitetsbedömning. Området är 1- 5 "stjärnor" och 4-5 startsamlingar markeras automatiskt som tillförlitliga, om inte observationen innehåller kvalitetsproblem eller har kommenterats av experterna och användarna.

Kvalitetskraven är som följer

  • 1 - Ingen kvalitetskontroll, vem som helst kan rapportera observationer, ingen användarregistrering. Till exempel Löydös-observationssystem.
  • 2 - Användare måste registrera konton, kvaliteten övervakas inte aktivt vid källan. Till exempel Artdatacenter Vihko.
  • 3 - Alla kan rapportera observationer (registrerade användare), men data kontrolleras systematiskt av experter. Till exempel Tiira.fi.
  • 4 - Alla observatörer är kända. All data är systematiskt kvalitetsstyrd. Till exempel fågel ringande databasen.
  • 5 - Alla data kommer från proffs. Till exempel museumssamlingar.