Mission

Finlands Artdatacenter är en service som stöder art-relaterad forskning, administration, undervisning och livslång inlärning. Centret samlar, arkiverar och distribuerar finska elektroniska artdataset och erbjuder visualiserings- och analysverktyg i en och samma portal.

Finlands Artdatacenter främjar öppen vetenskap och effektivt utnyttjande av information i samhället liksom kvalitetskontrol, beskrivning och ackumulation av data.