Naturas tävling för biologiska samlingar 2018

Vad är det frågan om?

Syftet med Natura-tidningens insamlingstävling är att ge färdigheter både för elever och lärare att skapa en biologisk artsamling och uppmuntra till att undersöka och göra iakttagelser i naturen. Samtidigt fås information om arters utbredning för forskningssyften.

Temat för år 2018 är arter av byar och städer. Tävlingen arrangerades första gången år 2017, och då var temat vilda växter. Som medarrangörer fungerar Finlands Artdatacenter, som sköter om att de iakttagelser som görs av skolor fås tillvara för vetenskapligt bruk, samt Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitets projekt KOPPI, som samlar deltagarnas erfarenheter och upplevelser av arbetet för forskningssyfte.

Tävlingsklasser och regler

Tävlingen går ut på att göra en biologisk samling av arter i byar och/eller städer. Samlingen kan antingen vara en digital eller en traditionell biologisk artsamling. Det finns Laji.fi-tävlingsklasser för grundskolans högre klasser och andra stadiet. I tävlingens Laji.fi-tävlingsklass deltar man med insamlingstävlingsblanketten i Skrivbok-tjänsten (kräver registrering och inloggning). För deltagande krävs att uppgifter om minst 20 arter inlämnas. De bästa artsamlingarna belönas och dessutom lottas tävlingspriser ut bland alla deltagare. Läs noggrannare anvisningar i tidningen Natura.

Anvisningar

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen (på finska).

Pinkka

Växt-, svamp- och lavarter kan studeras inför tävlingen med hjälp av Pinkka. I tävlingen kan man delta med iakttagelser från alla artgrupper.