Artlistan

Finlands Artdatacenter upprätthåller en nationell lista över finska arter. Listan är offentligt tillgänglig via portalen Arterna.fi. Artdatacentret samlar aktuell information om finska arter till listan, som också fungerar som underlag för hantering av observationer och provdata. Listan är dynamisk och ändras genom uppdateringar. En anförbar lista skapas genom att regelbundet publiceras en statisk version, som inte ändras efter publiceringen. Årliga versionen är publicerad under licensen Creative Commons CC BY-4.0. ISSN: 2490-0907 Publikationens permanenta adress:  http://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907

Årliga versioner

Artlistan 2019

Datum: Januari 2020 Redaktörer: Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff, Esko Piirainen Dokument: Citerande av publikationen: Finlands Artdatacenter 2020: Artlistan 2019. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors Citerande av en enskild taxon: Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernandez-Triana, J., Jussila, R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. 2020. Hymenoptera, steklar. – I: Finlands Artdatacenter 2020: Artlistan 2019. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Artlistan 2018

Datum: Januari 2019 Redaktörer: Tapani Lahti, Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff Dokument: Citerande av publikationen: Finlands Artdatacenter 2019: Artlistan 2018. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors Citerande av en enskild taxon: Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Tracheophyta, kärlväxter. – I: Finlands Artdatacenter 2019: Artlistan 2018. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors Citerande av databasen: Finlands Artdatacenter 2019. Artlistan: Coleoptera. https://laji.fi/taxon/list?target=MX.43121 citerad xx.xx.20xx