Artlistan

Finlands Artdatacenter upprätthåller en nationell lista över finska arter. Listan är offentligt tillgänglig via portalen Arterna.fi. Artdatacentret samlar aktuell information om finska arter till listan, som också fungerar som underlag för hantering av observationer och provdata.

Listan är dynamisk och ändras genom uppdateringar. En anförbar lista skapas genom att regelbundet publiceras en statisk version, som inte ändras efter publiceringen.

Årliga versionen är publicerad under licensen Creative Commons CC BY-4.0.

ISSN: 2490-0907Publikationens permanenta adress:  https://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907


Årliga versioner

Artlistan 2023

Datum: Januari 2024

Redaktörer: Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff, Esko Piirainen

Dokument:

Citerande av publikationen:

Finlands Artdatacenter 2024: Artlistan 2023. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av en enskild taxon:

Karjalainen, S. & Viljanen, H. 2024. Odonata, trollsländor – I: Finlands Artdatacenter 2024. Artlistan 2023. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors.

Artlistan 2022

Datum: Januari 2023

Redaktörer: Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff, Esko Piirainen

Dokument:

Citerande av publikationen:

Finlands Artdatacenter 2023: Artlistan 2022. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av en enskild taxon:

Kahanpää, J., Salmela, J. & Jakovlev, J. 2023. Diptera, tvåvingar – I: Finlands Artdatacenter 2023. Artlistan 2022. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors.

Artlistan 2021

Datum: Januari 2022Redaktörer: Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff, Esko Piirainen

Dokument:

Citerande av publikationen:Finlands Artdatacenter 2021: Artlistan 2021. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av en enskild taxon:Pihlaja, K., Huttunen, S., Ulvinen, T. & He, X. 2022: Mossor – I: Finlands Artdatacenter 2022: Artlistan 2021. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors.

Artlistan 2020

Datum: Januari 2021Redaktörer: Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff, Esko Piirainen

Dokument:

Citerande av publikationen:Finlands Artdatacenter 2021: Artlistan 2020. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av en enskild taxon:

Artlistan 2019

Datum: Januari 2020Redaktörer: Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff, Esko Piirainen

Dokument:

Citerande av publikationen:Finlands Artdatacenter 2020: Artlistan 2019. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av en enskild taxon:Paukkunen, J., Koponen, M., Vikberg, V., Fernandez-Triana, J., Jussila, R., Mutanen, M., Paappanen, J., Várkonyi, G. 2020. Hymenoptera, steklar. – I: Finlands Artdatacenter 2020: Artlistan 2019. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors


Artlistan 2018

Datum: Januari 2019Redaktörer: Tapani Lahti, Eija-Leena Laiho, Tea von Bonsdorff

Dokument:

Citerande av publikationen:Finlands Artdatacenter 2019: Artlistan 2018. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av en enskild taxon:Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Tracheophyta, kärlväxter. – I: Finlands Artdatacenter 2019: Artlistan 2018. – Finlands Artdatacenter, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors universitet, Helsingfors

Citerande av databasen:

Finlands Artdatacenter 2022. Artlistan: Coleoptera. https://laji.fi/taxon/list?target=MX.43121 citerad xx.xx.20xx