Användarlicenser

Som regel är digitala dataset som förvaltas av FinBIF offentliga och fria att använda, dvs öppna data. Dataset distribueras som regel i enlighet med villkoren i CC BY 4.0-licensen.

Dataset, inklusive observationer som lagrats och publicerats av användare i FinBIF-tjänster, distribueras via Laji.fi-portalen. Ett undantag från CC BY 4.0-licensvillkoren är observationsrelaterad information som är sensitiv på grund av naturskydd och som kommer att göras mindre specifikt eller hemligt automatiskt av FinBIF. Dessutom kan FinBIF ha uppgifter vars öppenhet och tillgänglighet kan begränsas på begäran av dataägare eller förvaltare som överenskommits. Rättigheterna för att dela denna typ av data definieras också från fall till fall i enlighet med användarlicenser som nämns ovan.

När det gäller användningen av fotografier gäller ett brett urval av användarlicenser, eftersom fotografier kan falla in i den kategori av arbete som skyddas enligt upphovsrätten.

För metadata är licens i bruk CC0. I allmänhet är det fördelaktigt att dela metadata så enkelt som möjligt och översätta det till andra språk när det behövs.