Aineiston nimi

GPS-remote sensing data for collared Wild Forest Reindeer (en)

GPS-pannoilla merkittyjen metsäpeurojen paikkatietoaineistot (fi)

Aineiston tyyppi

Seurantahavaintoja

Aineiston kuvaus

Seasonal fix density data deduced from the large remote sensing data of GPS-collared Wild Forest Reindeer females. This dataset does not have occurrences, but it has three separate sub-datasets: summer time, winter and transition routes, that contain occurrences. (en)

Kainuun ja Suomenselän GPS-pannoilla merkittyjen metsäpeuravaadinten paikannustiheysaineisto. Tämä onyläaineisto, johon ei ole liitetty havaintoja. Aineistolla on kolme ala-aineistoa, joissa havainnot eriteltynä kesälle, talvelle ja siirtymäreiteille. (fi)

Taksonominen kattavuus

Wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus)

Ajallinen kattavuus

2008–2021

Maantieteellinen kattavuus

Suomenselkä ja Kainuu areas in Finland

Aineiston kattavuus

Wild forest reindeer of Finland

Aineiston keräysmetodit

Wild forest reindeer females were marked using helicopter. Animals were anaesthetized with CO2 dart tranquilizer instrument and Vectronic-type GPS GSM- or IRIDIUM collars were fitted. GPS collars updated their location every fourth hour. Also 1 or 2- hour fix rate was used during summer season. Data includes about 1.8 million fixes from about 280 collared females. Data from collars is stored to WRAM data base (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring Dept. for Wildlife, Fish and Environmental Studies SLU). Raw data was modified to density raster separately to season (summer and winter) and subpopulation (Suomenselkä and Kainuu). For density raster data, all marked individuals and fixes were pooled within season and population. Density raster was created using ArcGIS Desktop 10.6.1 Spatial Analyst tools and point density function with options: circle radius = 3000 meters.

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Käyttöoikeuslisenssi

Creative Commons Nimeä

Käyttöoikeuksien haltija

Luke

Yhteyssähköposti

antti.paasivaara@luke.fi

Suositeltu viittaus

Luonnonvarakeskus (Luke)

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Tämän metadatan status

alustava – metadata tarvitsee parannuksia

Luotu

18.10.2022 10:53

Muokattu

24.07.2023 07:47

Tietyt sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti, joten niiden tarkat tiedot eivät ole nähtävissä Laji.fi-portaalissa. Karkeistuksessa tarkka paikka, paikannimet, tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet sekä osa lisätietoidoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisten havaintojen käsittelystä https://laji.fi/about/709.

Aineistolla voi olla myös tutkimuskarenssi (tavallisesti 2–4 vuotta), jonka aikana havaintotiedot on karkeistettu. Lisäksi aineiston tuottajat ja omistajat ovat voineet karkeistaa koko aineiston tai osan siitä pysyvästi.

Näet karkeistettujen havaintojen osuuden tekemällä haluamasi havaintohaun ja klikkaamalla "Lataa tiedostona".

Tarkkoja tietoja voi pyytää tekemällä aineistopyynnön ja perustelemalla mihin tietoja tarvitaan. Tarkat tiedot ovat myös suomalaisten viranomaisten käytettävissä.