Uutta Lajitietokeskuksen palveluissa

Tälle sivulle kootaan tietoa Lajitietokeskuksen toiminnoista, palveluun lisätyistä tietoaineistoista ja muista uudistuksista. Suluissa on mainittu hanke, jonka rahoituksella asia ensisijaisesti toteutettu. Mikäli mainintaa ei ole, asia on toteutettu Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen perusrahoituksella.

Työn alla

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Havaintokarttojen visualisointiasetukset, joilla käyttäjä voi valita mitä tietoja havainnosta näytetään kartalla (esim. luotettavuus tai havainnon ikä). Lisäksi näytetään kunkin havainnon tarkkuus.
  • Kootaan parempi ohjeistus tiedostolatauksille ja selkeytetään niiden kenttien nimiä.
  • Laji.fi:n ohjeiden järjestäminen helpommin käytettäväksi ja haettavaksi palveluksi.
  • Täydellisten listojen keräämisen kehittäminen eri lajiryhmille (Täydelliset listat/BIOMON).
  • Dashboard, joka näyttää Lajitietokeskuksen havaintodataa ja sen kertymistä tiivistetyssä muodossa. (FIRI FinBIF)
  • DNA-sekvenssitietokanta BOLDn tietojen näyttäminen Laji.fi:n lajikorteilla ja lajihaku rajaamaan DNA-sekvensoituihin ja sekvensoimattomiin havaintoihin (FIRI FinBIF)
 • Tietoaineistot
  • Kimalaisseurannan aineiston tuominen Vihko lomakkeella ylläpidettäväksi ja Laji.fi:ssä jaettavaksi. (Syke/Kimalaisseuranta)
  • Kovakuoriaistyöryhmän aineiston tuominen Laji.fi:n aineistopankkiin ylläpidettäväksi ja Laji.fi:ssä jaettavaksi.
  • Luken metsäpeura-aineiston jakaminen Laji.fi:ssä. (FIRI FinBIF)
  • Ympäristöhallinnon ja Luomuksen vesilintulaskentojen vanhempien aineistojen tuominen Laji.fi:hin. (MMM, FIRI FinBIF)
 • Kokoelmanhallinta:
  • Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmän kehittäminen ja tekninen uudistaminen.
  • Museokokoelmadatan julkaisemista ja käyttöä parantavien tietojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen yhteiseurooppalaisissa hankkeissa (DiSSCo Prepare ja Synthesys+).
 • Viranomaiset:
  • LajiGIS-aineistojen keskeisten tietokenttien järjestely helpommin käytettävään muotoon.
  • Havaintodatan jakaminen ELY-keskuksille räätälöidyissä paikkatietomuodoissa (FIRI FinBIF).
  • Ruokaviraston erityisseurattavien lajien luetteloiden päivittäminen ja ennakkovaroitusjärjestelmän kehittäminen.
 • Muut:
  • Mobiilivihko sovelluksen iOS -versio (Lintuatlas).
  • Työkalu taksonien linkittämiseen Pohjoismaiden välillä. (NeIC)
  • Biodiversiteetti-indikaattorien kehittäminen ja automatisointi (SYLI).
  • Vuonna 2022 käynnistynyt FinBIF 2021 -hanke (FIRI FinBIF), jossa yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa mm.
   • kehitetään habitaattidatan käsittelyä koko Suomen tasolla.
   • yhdistetään biotooppi- ja havaintodataa.
   • kehitetään eliöiden ominaisuustiedon hallintaa (ns. trait database).
   • laajennetaan eliölajien sekvenssitietokantaa ja sekvenssidatan esittämistä Laji.fi:ssa.
   • automatisoideaan museokokoelmien digitointia ja rakenteisen tiedon keräämistä etiketeiltä.
   • kehitetään tekoäly- ja muita sovelluksia digitoinnin, lajinmäärityksen ja ympäristön seurannan avuksi.

Seuraavaksi otetaan työn alle

 • Havaintohaku polygoni-aluerajauksella (ensimmäinen versio osoittautui liian hitaaksi, joten tämän saaminen käyttöön vaatii lisää työtä).
 • Kansainvälisen taksonomian ja nimistön käyttö taksoneille, joita Lajitietokeskuksen suomalainen taksonitietokanta ei tunne.
 • 3d-skannattujen kokoelmanäytteiden mallien esittäminen Laji.fi -palvelussa (FIRI)
 • Neljännen lintuatlaksen tulospalvelun lisäkehitys (Lintuatlas)
 • Barentsin alueen vieraslajiportaalin pystytys (IBA vieraslajit WP2)
 • Liito-oravaseurannan tulospalvelu (LoLife)
 • MobiiliVihkon liito-oravalomakkeen jatkokehitys (LoLife)
 • Laji.fi tunnusten salasanan vaihtaminen mahdolliseksi

Julkaistu 16.11.2022

 • Laji.fi:
  • Lajikorttien Tunnistus-osiota parannettu: lajikuvaukset näkyvät nyt myös tunnistuskuvien yhteydessä sukutasolla, esim. kimalaiset. (Viekas LIFE -vieraslajiprojekti)
  • Lajikorteilla on nähtävissä 1700 uutta pikkuperhos- ja 1600 päiväperhoskuvaa, sillä J. Tyllisen kuva-aineisto tallennettiin Lajitietokeskukseen.
  • Taksonomiapuussa voi nyt valita näkyviin myös piilotetut taksonit.
 • Viranomaisportaali:
  • Päivitettiin portaalin otsikoksi "Viranomaisportaali" sekaannusten välttämiseksi.
  • Julkaistiin uusi käyttäjähallintaosio (käyttöönotto kesken).
 • Aineistot ja data:
  • Iisalmen luontomuseon kokoelmat tallennettiin Kotkaan. Laji.fi-portaalissa on nyt selattavissa 32.360 näytettä, joista 4931 on ei-luonnonvaraisista eliöistä.
  • Linjalaskentareittien jaottelu eri organisaatioille ja mm. Metsähallituksen linjalaskenta-aineiston tuominen Laji.fi:hin (FEO).
  • BirdLife Suomen Tiira-järjestelmän salattuja lintuatlashavaintoja tuotiin Laji.fi:hin karkeistettuina n. 10.000 kpl. Jatkossa salatut atlashavainnot tulevat Laji.fi:hin kolmen kuukauden viiveellä.

Julkaistu 24.-28.10.2022

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Bugikorjauksia mm. kuvien tallentamiseen Vihkoon
 • Aineistot ja data:

Julkaistu 11.10.2022

 • Laji.fi ja Vihko:
  • Aineistojen metatietojen selailu – Julkaistu uusi näkymä, jossa voi selailla aineistojen metatietoja. Jos havaitset puutteita metatiedoissa, lähetä palautetta osoitteeseen helpdesk@laji.fi
  • Parannus havaintojen luokitteluun: tiettyjen lajien havainnot merkitään automaattisesti ei-luonnonvaraisiksi (esim. kissa, koira)
  • Koordinaattien tulostus etiketeille Vihkossa. Katso ohje etikettien tekemisestä.
  • Bugikorjauksia
 • iNaturalist:
  • Julkaistu iNaturalist- ja Seek-ohjeet opetuskäyttöä varten iNaturalistin Opettajan opas -sivulla. (Digikasviope, Kasvioista kansalaistiedettä)

Julkaistu 13.9.2022

Julkaistu 1.9.2022

 • Aineistopyyntöjärjestelmä:
  • Aineistopyynnön tekemisen yhteydessä voi pyytää tiedostolatauksen lisäksi API-avaimen luontia. Kun pyyntö on hyväksytty, API-avaimen avulla saa pääsyn sensitiiviseen dataan käyttäen ohjelmointirajapintaa.
 • Laji.fi:
  • Havaintokartan zoomaaminen: Näytetään tarkemmat yksittäiset havainnot kartalla kun zoomataan karttaa näkymään, jonka sisällä on tarpeeksi vähän havaintoja. Yksittäisten havaintojen näkymisen rajaa on nostettu entisestä kahdesta tuhannesta kymmeneen tuhanteen.
  • Lajisivuilla varmistetuissa kuvissa näytetään asiantuntijoiden varmistamat kuvat, mutta ei enää yhteisön varmistamia kuvia. Muutos tehtiin virheellisten kuvien vähentämiseksi.

Julkaistu 31.8.2022

 • Aineistopyyntöjärjestelmä
  • Aineistopyyntöjen käsittelijälle lähetetään uudesta pyynnöstä kertovan viestin yhteydessä yhteenveto hakemuksen perusteluista pdf-muodossa.
  • Hakijaa voi tarvittaessa pyytää lisätietopyynnöllä täydentämään hakemusta ja liittämään siihen esimerkiksi kartan kaavoitusalueesta. Liitteet voi tallentaa pdf-muodossa.
  • Hakija voi valita hakemuksen perusteluvaiheessa, haluaako hän aineiston käyttöönsä taulukkomuodossa vai rajapintayhteydellä. Aineiston rajapintakäyttö on mahdollista valinnan mukaan joko kolmen kuukauden tai yhden vuoden ajan. Käsittelijä näkee Päätökset-välilehdeltä, jos hakija on valinnut rajapintakäytön.
  • Aineistopyyntöjärjestelmän ohjeet löytyvät nyt yläpalkista.
  • Järjestelmästä on korjattu bugi, jossa linkki Viranomaisportaaliin ei päivittynyt, jos hakija on poistanut pyynnöstä kokoelmia.

Julkaistu elokuusssa

Julkaistu kesän aikana

 • Laji.fi ja Vihko
  • Havaintoja saa haettua GIS-tiedostomuodossa (GeoPackage ja Shapefile). Tämä onnistuu aineistopyyntöjärjestelmässä sekä viitattavassa ja yksinkertaisessa tiedostolatauksessa.
  • Vihkon havaintolomakkeiden muokkauskäyttöliittymä, joka helpottaa ylläpitotyötä.
  • Luomuksen vanhat kirjautumisjärjestelmät on pääsääntöisesti korvattu uudella Haka-kirjautumisella.
  • Havaintohaun lajiluettelo näyttää myös yksilömäärät
  • Virva-viranomaisrajaukset julkaistiin Laji.fi:ssa
  • Useita pieniä parannuksia sekä bugikorjauksia
  • Uusi versio R-paketista, jolla Lajitietokeskuksen dataa voi käyttää suoraan R-kielellä
 • Lintuatlas (Lintuatlas-hanke)
 • Muut
  • Global Bird Sounds -palvelu, jonka avulla joukkoistetaan lintuäänten tunnistamista lintutunnistus-tekoälyn kehittämistä varten (Lifeplan)
  • Tilastopalvelu museonäytteiden digitoinnin seurantaan (FIRI FinBIF, sisäisessä käytössä)

Julkaistu toukokuussa 2022

 • Laji.fi ja Vihko
  • Useita bugikorjauksia, mm. annotointijärjestelmän korjaus viranomaisportaalissa
 • Lintuatlas (Lintuatlas-hanke)
 • Aineistot ja data
  • Tiira-lintutietopalvelun käyttämät nimet mm. lajiryhmistä lisättiin taksonomiseen tietokantaan (Lintuatlas)
 • Muuta
  • Luomuksen näyttelyiden infonäyttöjärjestelmää parannettiin
  • Digitoitujen kuvien varmuuskopiointijärjestelmää kehitettiin (FIRI FinBIF)
  • Tehtiin raportti kansainvälisistä tiedonhallintaprosesseista (Dissco)

Julkaistu huhtikuussa 2022

 • Laji.fi:
 • Luomuksen ja museoiden järjestelmät
  • Kotkan etikettityökalun parannuksia
 • Tietoaineistot
  • LajiGIS-aineistoihin lisättiin uusia kenttiä: dataSource, siteType, siteStatus
 • Lintuatlas (Lintuatlas-hanke):
  • Lintuatlasavaintojen pesimävarmuusindeksit ja -luokat näytetään Laji.fi:n havaintohaussa.
  • Yhdistysten nimet lisättiin Tiira-havaintojen havainnoijiksi
  • Atlasruutukartan ruuturajat näkyville koko näytön leveydeltä
  • Tiedostotallennuksella voi kirjata pesimävarmuusindeksit myös pelkkinä numeroina (kokopitkän nimen sijasta)
  • LajiGIS-aineistojen petolintuhavainoille tulkitaan automaattisesti pesimävarmuusindeksi
  • Ohjelmointirajapintaan lisättiin tuki täydellisten lajilistojen haulle
  • Koordinaattien tarkkuus lasketaan nyt tarkemmin, niin että havainnot tulevat näkyville atlaskartoille, vaikka niiden tarkkuus on lähellä kymmentä kilometriä
  • Tulospalvelun navigointia parannettiin mm. ruutujen löytämiseksi ja niiden välillä liikkumiseksi