Aineiston nimi

SYKE - PEBIHOITO species observations (en)

SYKE - PEBIHOITO lajihavainnot (fi)

SYKE - PEBIHOITO artobservationer (sv)

Aineiston tyyppi

Seurantahavaintoja

Aineiston kuvaus

Contains species observations from the PEBIHOITO project. (en)

Sisältää PEBIHOITO-hankkeessa tehtyjä lajihavaintoja. Aineisto on kerätty vuonna 2021 eteläsuomalaisilta perinnebiotoopeilta. Määritystyö on tehty vuosina 2021 ja 2022. (fi)

Innehåller artobservationer från PEBIHOITO projektet. (sv)

Verkko-osoite

PEBIHOITO (fi)

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Käyttöoikeuslisenssi

Creative Commons Vapaa

Yhteyssähköposti

juho.paukkunen@helsinki.fi

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Tämän metadatan status

alustava – metadata tarvitsee parannuksia

Luotu

08.09.2022 15:44

Muokattu

09.09.2022 06:57