Aineiston nimi

Syke - PEBIHOITO species observations (en)

Syke - PEBIHOITO lajihavainnot (fi)

Syke - PEBIHOITO artobservationer (sv)

Aineiston tyyppi

Seurantahavaintoja

Aineiston kuvaus

Contains species observations from the PEBIHOITO project. (en)

Sisältää PEBIHOITO-hankkeessa tehtyjä lajihavaintoja. Aineisto on kerätty vuonna 2021 eteläsuomalaisilta perinnebiotoopeilta. Määritystyö on tehty vuosina 2021 ja 2022. (fi)

Innehåller artobservationer från PEBIHOITO projektet. (sv)

Verkko-osoite

PEBIHOITO (fi)

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Käyttöoikeuslisenssi

Creative Commons Vapaa

Yhteyssähköposti

juho.paukkunen@helsinki.fi

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Tämän metadatan status

alustava – metadata tarvitsee parannuksia

Luotu

08.09.2022 15:44

Muokattu

09.09.2022 06:57

Tietyt sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti, joten niiden tarkat tiedot eivät ole nähtävissä Laji.fi-portaalissa. Karkeistuksessa tarkka paikka, paikannimet, tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet sekä osa lisätietoidoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisten havaintojen käsittelystä https://laji.fi/about/709.

Aineistolla voi olla myös tutkimuskarenssi (tavallisesti 2–4 vuotta), jonka aikana havaintotiedot on karkeistettu. Lisäksi aineiston tuottajat ja omistajat ovat voineet karkeistaa koko aineiston tai osan siitä pysyvästi.

Näet karkeistettujen havaintojen osuuden tekemällä haluamasi havaintohaun ja klikkaamalla "Lataa tiedostona".

Tarkkoja tietoja voi pyytää tekemällä aineistopyynnön ja perustelemalla mihin tietoja tarvitaan. Tarkat tiedot ovat myös suomalaisten viranomaisten käytettävissä.