Utrotning av amursömnfisk pågår i Egentliga Finland

12.12.2022 13:46 - Liisa-Maija Aukia

Fiskerienheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland arbetar tillsammans med företaget LS Kalavesien Hoito Oy för att utrota den som invasiv främmande art klassificerade amursömnfisken (Perccottus glenii) ur en damm i Egentliga Finland. Målet är att utrota hela förekomsten av amursömnfisk.

Den första och hittills enda kända förekomsten av amursömnfisk upptäcktes i Finland i augusti 2022 i den damm som nu är föremål för behandlingen. Fort stod det klart att amursömnfisken hade lyckats föröka sig i dammen. Amursömnfisken förökar sig snabbt och är en effektiv rovfisk. Av de invasiva främmande fiskarter som upptäckts i Finland utgör amursömnfisken eventuellt det största hotet mot våra ursprungliga vattenlevande arter. Arten har satts ut i dammen uppsåtligen av en människa. Elimineringen påbörjades snabbt för att undvika större skada och uppsåtlig spridning.

Amursömnfisk har klassificerats som invasiv främmande art i hela EU. Det är förbjudet att importera, inneha och släppa ut amursömnfisk i miljön.

Läs mera från pressmeddelanden