Aineiston nimi

Dataset from Luke to the 4th Bird Atlas (en)

Luken aineistokooste 4. lintuatlakseen (fi)

Aineiston tyyppi

Yhdistelmä erilaisia aineistoja

Aineiston kuvaus

This dataset consists of following smaller datasets. Observations have been aggregated on atlas square and and species level. Hanhipellot ihmisten ja valkoposkihanhien välisen ristiriidan lievittäjänä 644 observations Lajistoseuranta Linnut 1578 observations LIFE20 IPE/FI/000020 - LIFE-IP BIODIVERSEA - A.10.1 Developing seabird monitoring programme in archipelago 230 observations Metsähanhikannan seuranta 3044 observations Metsäriistan runsaus (riistakolmiot) 6066 observations SOTKA Luke Kosteikkojen perustamisen ja vesistöjen kunnostamisen vaikutusten arviointi TK2 1410 observations SOTKA Luke Kosteikkojen perustamisen ja vesistöjen kunnostamisen vaikutusten arviointi TK3 (Riekko) 55 observations (en)

Tämä aineisto koostuu seuraavista osa-aineistoista, jotka on aggregoitu atlasruudun ja lajin tarkkuudelle: Hanhipellot ihmisten ja valkoposkihanhien välisen ristiriidan lievittäjänä 644 havaintoa Lajistoseuranta Linnut 1578 havaintoa LIFE20 IPE/FI/000020 - LIFE-IP BIODIVERSEA - A.10.1 Developing seabird monitoring programme in archipelago 230 havaintoa Metsähanhikannan seuranta 3044 havaintoa Metsäriistan runsaus (riistakolmiot) 6066 havaintoa SOTKA Luke Kosteikkojen perustamisen ja vesistöjen kunnostamisen vaikutusten arviointi TK2 1410 havaintoa SOTKA Luke Kosteikkojen perustamisen ja vesistöjen kunnostamisen vaikutusten arviointi TK3 (Riekko) 55 havaintoa (fi)

Taksonominen kattavuus

Aves

Ajallinen kattavuus

2022-2023

Maantieteellinen kattavuus

Finland

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Käyttöoikeuslisenssi

Kaikki oikeudet pidätetään

Yhteyssähköposti

markus.piha@luke.fi

Aineiston suuruus (n.)

13027

Aineiston digitointiaste (n.)

100

Tyyppinäytteiden lukumäärä (n.)

0

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Tämän metadatan status

alustava – metadata tarvitsee parannuksia

Luotu

29.12.2023 08:32

Muokattu

29.12.2023 13:04

Tietyt sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti, joten niiden tarkat tiedot eivät ole nähtävissä Laji.fi-portaalissa. Karkeistuksessa tarkka paikka, paikannimet, tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet sekä osa lisätietoidoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisten havaintojen käsittelystä https://laji.fi/about/709.

Aineistolla voi olla myös tutkimuskarenssi (tavallisesti 2–4 vuotta), jonka aikana havaintotiedot on karkeistettu. Lisäksi aineiston tuottajat ja omistajat ovat voineet karkeistaa koko aineiston tai osan siitä pysyvästi.

Näet karkeistettujen havaintojen osuuden tekemällä haluamasi havaintohaun ja klikkaamalla "Lataa tiedostona".

Tarkkoja tietoja voi pyytää tekemällä aineistopyynnön ja perustelemalla mihin tietoja tarvitaan. Tarkat tiedot ovat myös suomalaisten viranomaisten käytettävissä.