Aineiston nimi

Database on Nests of Birds of Prey (en)

Petolintujen pesäseuranta (fi)

Register av rovfåglarnas bon (sv)

Aineiston tyyppi

Seurantahavaintoja

Aineiston kuvaus

Database on nests of common Birds of Prey (diurnal raptors, owls). Includes details of the nest, nest site, nest condition, nest visits and the breeding result. Does not cover species that have their own nest monitoring programs (Osprey, White-tailed sea eagle, Golden eagle, Peregrine Falcon, Gyrfalcon) even though single observations may be included. (en)

Yleisten petolintujen (päiväpetolinnut, pöllöt) pesärekisteri. Sisältää tietoa pesästä, pesäpaikasta, pesän kunnosta, pesällä käynneistä ja pesimistuloksesta. Pesärekisteri ei kata petolintulajeja, joilla on oma pesäseurantansa (kalasääski, merikotka, maakotka, muuttohaukka, tunturihaukka), vaikka näistä voi olla yksittäisiä tietoja. (fi)

Boregister av vanliga rovfåglar (dagrovfåglar, ugglor). Data innehåller information om bon, boplatser, kondition av bon, bobesök och häckningsresultat. Boregistern omfattar inte rovfågelarter som har sina egna bouppföljningar (fiskgjuse, havsörn, kungsörn, pilgrimsfalk, jaktfalk) även om i enskilda fall kan information om dessa arter finnas med. (sv)

Taksonominen kattavuus

Accipitridae, Falconidae, Strigidae

Ajallinen kattavuus

1970–

Maantieteellinen kattavuus

Finland

Aineiston keräysmetodit

Monitoring of nests and nest sites of common raptors. Signs of nesting are searched for in the nests with binocular, telescope or drone. Only authorized ringers are permitted to climb to the nests and ring chicks.

Aineiston laatu

Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama

Datan laadun kuvaus

Data come mainly from experienced ringers specialized in the birds of prey. Nest data are checked and curated at FMNH before accepting them in the nest register. (en)

Pesätiedot tulevat pääosin kokeneilta petolinturengastajilta. Tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan Luomuksessa ennen niiden hyväksymistä pesärekisteriin. (fi)

Datan muistiinpanot

Multiple observations of the same nest in the same year are in different rows that have the same submission code.

Käyttöoikeuslisenssi

Creative Commons Nimeä

Yhteyssähköposti

jari.valkama@helsinki.fi

Suositeltu viittaus

Database on Nests of Birds of Prey, Finnish Museum of Natural History Luomus, University of Helsinki

Datan karanteenin pituus (a)

4

Salauksen peruste

Contains data on exact nest sites of raptor species some of which are threatened in Finland and/or included in Annex 1 of the European Union's Birds Directive. Reasons for data concealment include threats of persecution, collecting and unauthorised nest visits. Embargo is 0 years temporarily during the 4th Breeding Bird Atlas of Finland (2022–2025), otherwise it is 4 years due to threats and research purposes. (en)

Sisältää pesäpaikkatietoa petolinnuista, joista jotkin lajit ovat uhanalaisia ja/tai sisältyvät Euroopan unionin lintudirektiivin liitteeseen I. Vaino, keräily tai asiattomien pesällä käyntien uhka ovat aineiston salaamisen syitä. Aineiston aikaviive on tilapäisesti 0 vuotta Suomen neljännen lintuatlaksen ajan (2022–2025), muutoin aikaviive on uhkien ja tutkimuskäytön vuoksi 4 vuotta. (fi)

Aineiston suuruus (n.)

100000

Aineiston digitointiaste (n.)

100

Näytteiden lkm

Tyyppinäytteiden lkm

Kaikkien havaintojen lkm

Tämän metadatan status

kattava

Luotu

23.10.2012 10:20

Muokattu

02.01.2024 08:40

Tietyt sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti, joten niiden tarkat tiedot eivät ole nähtävissä Laji.fi-portaalissa. Karkeistuksessa tarkka paikka, paikannimet, tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet sekä osa lisätietoidoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisten havaintojen käsittelystä https://laji.fi/about/709.

Aineistolla voi olla myös tutkimuskarenssi (tavallisesti 2–4 vuotta), jonka aikana havaintotiedot on karkeistettu. Lisäksi aineiston tuottajat ja omistajat ovat voineet karkeistaa koko aineiston tai osan siitä pysyvästi.

Näet karkeistettujen havaintojen osuuden tekemällä haluamasi havaintohaun ja klikkaamalla "Lataa tiedostona".

Tarkkoja tietoja voi pyytää tekemällä aineistopyynnön ja perustelemalla mihin tietoja tarvitaan. Tarkat tiedot ovat myös suomalaisten viranomaisten käytettävissä.