Raportti: EU:n biodiversiteettistrategian vieraslajitavoite mahdollista saavuttaa Suomessa ainakin osittain
13.10.2021 11:27 - Miia Jauni

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreessa raportissa tarkasteltiin EU:n biodiversiteettistrategiaa Suomen näkökulmasta. Arvio EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutuksista Suomessa-raportissa selvitettiin EU:n suojelu- ja ennallistamistavoitteiden lähtötilanne sekä vaikutukset Suomessa. Suomella on hyvät valmiudet toteuttaa ainakin osa EU:n strategian tavoitteista.

Yksi EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteista koskee vieraslajeja: ”Niiden punaisella listalla olevien lajien määrä, joita haitalliset vieraslajit uhkaavat, on vähentynyt 50 prosenttia.” Käytännössä tämä tarkoittaisi, että niiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien määrä, joita vieraslajit uhkaavat vähenisi nykyisestä 223:sta 111:een. Komealupiini ja kurtturuusu ovat merkittävimmät punaisen listan lajeja uhkaavat vieraslajikasvit. Pelkästään kurtturuusu uhkaa liki 50 lajia, joiden joukossa on hyönteisiä, jäkäliä ja putkilokasveja. Yksittäisten lajien lisäksi vieraslajit ovat uhkatekijä uhanalaisille luontotyypeille.

Vieraslajeja koskeva tavoite olisi ainakin osittain mahdollista saavuttaa. Tämä edellyttäisi muun muassa vieraslajilainsäädännön mukaisten hallintasuunnitelmien tehokasta toteutusta, torjuntatöiden jatkuvuuden turvaamista sekä uhanalaisten lajien kannalta tärkeimpien alueiden kartoittamista ja torjuntatoimia keskittämistä niihin. Pelkästään jo kurtturuusutilanteen hallitseminen Hankoniemessä ja saaristossa auttaisi lukuisia lajeja.

Vaikka nykyisin uhkatekijöiksi lukeutuvat vieraslajit saataisiinkin torjuttua ja niiden aiheuttama uhka punaisen listan lajeille poistettua, voi tulevaisuudessa tulla uusia haitallisia vieraslajeja. Esimerkiksi vesistöihin karanneita vieraslajeja on hyvin vaikea torjua, joten vieraslajien aiheuttamien haittojen ehkäisyssä ja kustannusten minimoinnissa ennaltaehkäisy on erittäin keskeistä.

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen tiedote koko raportin julkaisusta.

Jauni, M., Ryttäri, T., Huusela, E. & Urho, L. 2021. Tavoite 9: Punaisella listalla olevat lajit, joita haitalliset vieraslajit uhkaavat. Julkaisussa: Kärkkäinen, L. & Koljonen, S. (toim.). Arvio EU:n biodiversiteettistrategian vaikutuksista Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 75/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. s. 191–210.