Uusi hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi valmistui

29.04.2024 11:22 - SaraL (päivitetty: 29.04.2024 12:29)

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt uuden hallintasuunnitelman haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Uusi hallintasuunnitelma sisältää torjuntakeinot EU:n vieraslajiluettelon 22 uusimmalle haitalliselle vieraslajille.

Suunnitelma perustuu Luonnonvarakeskuksen selvitykseen EU:n vieraslajiluetteloon lisätyn 22 vieraslajin levinneisyydestä, leviämisväylistä ja kustannustehokkaista torjuntakeinoista. Lajien torjuntakeinot perustuvat lajien nykyiseen levinneisyyteen ja leviämisriskiin.

Hallintasuunnitelma sisältää myös näiden haitallisten vieraslajien tahattomia leviämisväyliä koskevia toimenpiteitä, joilla pyritään estämään vieraslajien leviäminen Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Suunnitelmaa tarkennettiin lausuntokierroksella (MMM:n tiedote 2.2.) helmi–maaliskuussa saatujen lausuntojen pohjalta. Lausunnot koskivat haitallisten vieraslajien torjuntakeinoja sekä torjuntaa edistäviä yhteistyötahoja.

Pistian, afrikankynsisammakon ja siniraitakillin kiellot tulevat voimaan 2.8.2024

Uuden hallintasuunnitelman 22 lajista Suomessa tavataan tällä hetkellä neljää puutarha-, lemmikki- ja akvaariokasvilajia: pistiaajapaninkelasköynnöstäkuningaskäärmettä ja afrikankynsisammakkoa.

Suunnitelman mukaisesti erityisen tärkeää on valistaa laajasti etenkin puutarha-, lemmikki- ja akvaarioharrastajia lajien haitallisuudesta, niitä koskevista kielloista, erityisesti ympäristöön päästämiskiellosta ja maahantuontikiellosta, sekä lajien asianmukaisesta hävittämisestä sekä havaintojen ilmoittamisesta.

”On tärkeää muistaa, että pistian, afrikankynsisammakon ja siniraitakillin siirtymäajat päättyvät 2.8.2024, jolloin niitä koskevat kiellot ja rajoitukset tulevat voimaan”, sanoo ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti.

Pistiaa käytetään akvaario- ja puutarhakasvina, ja sitä on havaittu yhdessä lammessa Suomessa kesällä 2023. Suunnitelman mukaisesti laji on hävitettävä luonnosta sekä kasvatuskiellon mukaisesti myös akvaarioista, pihalammikoista ja maljakkoistutuksista.

Lemmikki- ja akvaariolajeja, kuten kuningaskäärmettä ja afrikankynsisammakkoa, ei saa missään tapauksessa vapauttaa ympäristöön. Jos omistajalla on ollut kuningaskäärme tai afrikankynsisammakko lemmikkinä jo ennen lajin sisällyttämistä EU:n vieraslajiluetteloon, sen voi pitää eläimen luonnolliseen kuolemaan saakka.

Siniraitakilliä ei toistaiseksi tavata Suomessa, joten sen hallintatoimenpiteiksi suositellaan viestintää tietoisuuden lisäämiseksi maahantuontikiellosta sekä ympäristöön päästämiskiellosta. Lisäksi suositellaan yksilöiden poistamista, mikäli lajia havaittaisiin Suomessa.

Japaninkelasköynnöstä on Suomessa käytetty puutarhakasvina, ja sen on mahdollista vakiintua Suomen luontoon. Lajin hallintatoimeksi suositellaan esiintymien poistamista pihoista ja puutarhoista ympäristöön leviämisen rajoittamiseksi jo hyvissä ajoin siirtymäajan aikana. Siirtymäajan jälkeen eli 2.8.2027 alkaen japaninkelasköynnöstä ei saa enää myydä eikä kasvattaa.

Linkkejä:

MMM:n alkuperäinen tiedote

Hyväksytty, 5. hallintasuunnitelma ja siihen liittyvät tausta-aineistot

Luonnonvarakeskuksen taustaraportti ehdotuksesta hallintasuunnitelmaksi

Vieraslajien hallintasuunnitelmat I, III, III ja IV

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos, Johanna Niemivuo-Lahti; puh. 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti(at)gov.fi